Jonkers zet zich in voor biodiversiteit en het klimaat!

Jonkers zet zich in voor biodiversiteit en het klimaat! 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat in de afgelopen 30 jaar 75% van de vliegende insecten is afgenomen. De teruggang is veel groter dan eerder werd gedacht en heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit. Hierdoor wordt ‘alarmfase ROOD’ voor de natuur afgegeven. Daarnaast krijgen we door klimaatveranderingen steeds vaker te maken met langdurige perioden van droogte, maar ook steeds heviger wordende buien en langere perioden van regen. Hittestress en wateroverlast is wereldwijd een steeds vaker voorkomend probleem. Daarom is het hoog tijd dat we met z’n allen in actie komen voor een duurzamere en groenere leefomgeving.

Belang van biodiversiteit in de stedelijke omgeving

Volgens Jos Jonkers, bedrijfsleider van Jonkers, is de nood hoog: ‘’Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de bestuivers van bloemen en dus onmisbaar voor natuurontwikkeling in de stad. Daarnaast vormen insecten de voornaamste voedselbron van vogels en veel zoogdieren.’’ Nu in dertig jaar tijd driekwart van de vliegende insecten zijn verdwenen, heeft dat een enorme impact op de natuur en onze leefomgeving. "Daarom is het heel belangrijk dat we nu gaan beginnen met het verhogen van de biodiversiteit en het vergroenen van onze steden!" stelt Jos. ‘’Dit kan bijvoorbeeld door woonwijken ecologisch in te richten, maar ook door een grote diversiteit van beplanting toe te passen in het gebouwd gebied waardoor de biodiversiteit verbetert. Daarnaast kunnen braakliggende terreinen ingericht worden met tijdelijke natuur. Tenslotte is het erg belangrijk om de natuur te beschermen en flora en fauna te bevorderen.’’ Dit zorgt ervoor dat de stedelijke omgeving vergroend en de biodiversiteit een impuls krijgt, aldus Jos Jonkers.

Atalanta vlinder

Lieveheersbeestje

wesp

Kleine vos

Klimaatproblemen terugdringen met groen

‘’Maar niet alleen de afname van de biodiversiteit, ook de klimaatproblemen als hittestress en wateroverlast kunnen met behulp van groen aangepakt worden. Regenwater kan middels groene daken, groene gevels, wadi’s en andere groene toepassingen verdampen.’’ Hierdoor daalt de temperatuur in de stad en wordt de riolering minder belast.

‘’Groene daken helpen om water te bufferen en vertraagd af te voeren of zelfs in zijn geheel vast te houden op het dak. Maar je kunt ook middels een wadi op je eigen terrein water vasthouden en dit groen aankleden.’’

Groene vallei Boxtel

Groene vallei Boxtel

Bedrijfstuin Sylvan

Bedrijfstuin Sylvan

Doe mee!

Wij roepen iedereen op actief deel te nemen aan de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving! Dit moeten we doen door zoveel mogelijk bewust te kijken naar groen en hoe dit toegepast kan worden in onze eigen leefomgeving. Zo kunnen we samen de klimaatadaptieve stad helpen ontwikkelen en ook de generatie van morgen kan genieten van de mooie natuur om ons heen.

Heb je vragen over het toepassen van biodiversiteit  
in jouw leefomgeving? 

Neem dan contact op met:

Jos

Bekijk ook eens onderstaande pagina's: 

insectvriendelijke tuin

Maak je tuin insectvriendelijk

Persoonlijk tuinontwerp

Persoonlijk tuinontwerp

help de bij overleven

Help de bij te overleven