Wadi's

Wadi's 

Wadi is Arabisch voor rivierdal. In Nederland hebben we er afkortingsletters van gemaakt die staan voor Water Afvoer Door Infiltratie. Een wadi is een buffer die tijdelijk is gevuld met regenwater. Bij nieuwe stedelijke uitbreidingen wordt het regenwater dat op de daken valt afgekoppeld van de riolering. Via een speciale goot of gegraven geul wordt het water afgevoerd naar een wadi waar het langzaam wegzakt in de bodem. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en wordt tevens bereikt dat het grondwater wordt aangevuld.

 

Wadi wordt bloemrijke biotoop

Maar een wadi doet meer dan enkel het tegengaan van wateroverlast. Een wadi die beplant is met verschillende planten trekt ook veel insecten, vogels en andere dieren aan. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor bloemrijke onderhoudsarme planten van het GreentoColour-concept, zoals de Liriope muscari, Nepeta en de Filipendula rubra ‘Venusta’. En onderin de wadi kunnen heel goed inheemse kruiden van Heem worden gezaaid. Een voorbeeld van zo’n bloemrijke wadi heeft Jonkers aangelegd in Leunen. In deze wadi bedekken frisse witte bloemetjes speels de hellingen en omringen de treurwilg die in het midden van de wadi staat. De beplanting trekt ook veel vlinders en bijen aan; een lust voor het oog waar de omwonenden enorm van genieten.

 

Wateroverlast voorkomen

In de toekomst zal hevige regenval alleen maar toenemen door klimaatverandering. Het afkoppelen van regenwater van daken en verhardingen helpt mee om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. Het rioolstelsel wordt op deze manier minder belast. Help jij ook mee om het regenwater in jouw (bedrijfs)tuin te laten infiltreren? Neem dan contact op met Bas Janssen voor meer informatie over een waterklare tuin.

Voor meer informatie over wadi's

Groen kleurt!

Neem contact op met Bas

Rechtstreeks 077 - 7113 708

b.janssen@jonkershoveniers.nl

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Subsidie waterklaar

Maak je tuin waterklaar

Waterklare inrichting

Beregening

Beregening