Bewoners realiseren bloemrijke wadi bij Beckershof in Leunen

Bewoners realiseren bloemrijke wadi bij Beckershof in Leunen 

In Leunen is in 2008 een nieuwe straat aangelegd met elf woningen genaamd Beckershof. Tijdens de aanbouw koos de gemeente voor waterklare maatregelen zoals waterdoorlatende bestrating en een wadi. De omwonenden hebben er vervolgens samen met de gemeente en Jonkers voor gezorgd dat de wadi een bloemrijke biotoop werd die veel insecten, vogels en andere dieren aantrekt.

Het idee voor de beplanting ontstond tijdens de Floriade in 2012. Daar zagen de bewoners van Beckershof kleurrijke plantenborders aangelegd door Jonkers hoveniers. Deze dienden als inspiratie voor de groenstroken bij de wadi. “De bewoners en gemeente vroegen ons in eerste instantie om een natuurlijke kruidenvegetatie aan te planten van Heem”, vertelt Peter Grubben van Jonkers. “Echter het resultaat kwam niet overeen met wat de bewoners voor ogen hadden. Later bleek dat zij GreentoColour®-beplanting bedoelden. Na overleg met de gemeente werd de wadi verrijkt met drie kleurrijke GreentoColour®-perken.

Wadi Leunen beginsitiatie 2014

Wadi Leunen 2014

Wadi Leunen 2014

Wadi Leunen 2014

Burgerinitiatief voor bloemrijke wadi

Het initiatief voor de bloemrijke vegetatie kwam geheel van de bewoners, en is uitgevoerd namens en voor rekening van de gemeente Venray. “Oorspronkelijk was de wadi begroeid met kort gemaaid gras”, vertellen de bewoners van Beckershof. “Regenwater loopt via de splitvoeg in de bestrating naar een splitlaagpakket onder de bestrating. Als dit pakket is verzadigd, wordt het overtollige water afgevoerd naar de wadi waar het vervolgens weer verder kan bezinken in de bodem. Bij hevige regenval kan er tijdelijk een flinke laag water in de wadi staan. Dit was niet ideaal voor het gras dat erin stond. Daarom zijn wij, de bewoners van Beckershof, met de gemeente in gesprek gegaan voor andere beplanting.”

Wadi Leunen in 2015

Wadi Leunen in 2015

Wadi Leunen in 2015

Wadi Leunen in 2016

In eerste instantie werd gekozen voor Heem-vegetatie. “Dit leverde het eerste bloeiseizoen prachtige klaprozen op”, vertellen de bewoners. “Het tweede jaar werd de vegetatie wilder en het derde jaar was het naar onze mening een grote wildernis. We zijn toen weer met de gemeente aan tafel gaan zitten en samen besloten we de kruidenvegetatie aan te vullen met kleurrijke vaste planten van GreentoColour®. Een deel van de aanleg kwam voor onze rekening. Dit hebben we ingevuld door onze in te schrijven voor NL Doet en voor de Nationale burendag. Met de hulp van de gemeente, Jonkers en met de budgetten van beide goede doelen hebben we een prachtig begroeide wadi gerealiseerd die gedurende het hele seizoen in bloei staat.”

NL Doet bij wadi Leunen

NL Doet bij wadi Leunen

NL Doet bij wadi Leunen

NL Doet bij wadi Leunen

De kopse kanten van de wadi worden opgesierd door bloemrijke onderhoudsarme vaste planten, zoals de Liriope muscari, Nepeta en de Filipendula rubra ‘Venusta’. Onderin staat de wadi vol met Heem. Frisse witte bloemetjes bedekken speels de hellingen en omringen de treurwilg die in het midden van de wadi staat. “De beplanting trekt veel vlinders en bijen aan. Het is een lust voor het oog. We genieten er enorm van”, vertellen de bewoners.

Wadi Leunen

Wadi Leunen

Wadi Leunen

Wadi Leunen

Waarom en wadi

In hoofdzaak is een wadi een infiltratievoorziening bedoeld voor tijdelijke opvang van hemelwater. Maar, een wadi kan veel meer zijn dan dat. Dat toont de wadi bij Beckershof. Door de aanplant van natuurlijke kruidenvegetaties (Heem) en bloemrijke vaste planten (G2C) is bij deze wadi een prachtig stukje biodiversiteit ontstaat. Ook is het mogelijk om een wadi verder aan te kleden met bijvoorbeeld natuurlijke speelelementen, zoals een liggende boomstam waar kinderen op kunnen klimmen.

Wil je meer weten of de mogelijkheden van een groene wadi? 

Neem dan contact op met:

Koen

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Aandacht voor water

Maak uw tuin waterklaar

Maak uw tuin waterklaar

waterklaar

Waterklaar