Daktuinen voor bedrijf en overheid

Daktuinen voor bedrijven en overheden 

De ruimte voor groen in steden in schaars. Maar daar is een oplossing voor! Steeds meer bedrijven en overheden veranderen hun daken in een sfeervolle groene leefomgeving. Groene daken bieden namelijk veel voordelen en veel kansen op het gebied van klimaatadaptatie, de BREEAM-score, meer biodiversiteit, regenwaterbuffering en een aangename leef- en werkomgeving.

Daktuin

Daktuin

Dakbegroeiing

Dakbegroeiing

Retentiedaken

Retentiedaken

Gevelbegroeiing

Gevelbegroeiing

Ontwerp en advies daktuinen

Ontwerp en advies daktuinen

Realisatie en onderhoud daktuinen

Realisatie en onderhoud daktuinen