Ecoloisch Advies

Ecologisch advies 

Bij de bouw van een nieuwe wijk of bedrijfsterrein moet er vaak rekening gehouden worden met beschermde diersoorten die op het terrein leven. Ook geven bedrijven en gemeenten steeds meer invulling aan natuurinclusief bouwen.

 

Heeft u vragen over een juiste manier van aanpak? Jonkers is een van de natuurprofessionals in het netwerk van Natuurpro. Vanuit deze samenwerking denken wij graag mee over elk ecologisch project. Ook kunnen wij samen met onze partners, waaronder ecologische adviesbureaus en landschapsarchitecten elk project van begin tot eind uitwerken en uitvoeren. Samen streven we ernaar om de natuur in Nederland zo optimaal mogelijk in te vullen.

 

In de Design & Construct-fase denken wij graag met u mee over een natuurinclusief ontwerp en de eventuele noodzakelijke mitigerende maatregelen op het terrein. U kunt denken aan ecologisch advies voor een optimale inpassing van natuur of verbeteringen in bestaande projecten. Samen met onze partner RANOX Natuuraannemer zijn wij deskundig op het gebied van mitigerende maatregelen bij de bouw van een wijk of bedrijventerrein én hebben we kennis van de vele mogelijkheden op het gebied van natuurinclusief bouwen. Met RANOX als uw partner denken we graag mee met uw ecologisch vraagstuk en kunnen we het ook voor u uitvoeren.

Voor meer informatie over natuurtechnisch advies

Groen kleurt!

Neem contact op met Koen

Rechtstreeks 077 - 7113703

k.hermans@jonkershoveniers.nl

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Natuurbeheer

Natuurbeheer

Natuurmaatregelen

Natuurmaatregelen

Natuurlijke vegetaties

Natuurlijke vegetaties