RANOX

RANOX natuuraannemer 

RANOX natuuraannemer is opgericht door een ecoloog, met als doelstelling om in projecten meer focus te kunnen leggen op het behalen van ecologische doelstellingen. Door middel van vijf kernwaarden onderscheidt RANOX natuuraannemer zich en borgt zij de kwaliteit:

  • Realiseren van de ecologische doelstelling staat voorop
  • Projecten worden op de beste manier uitgevoerd om het doel te realiseren
  • In projecten wordt samengewerkt met de opdrachtgever
  • De projectleiding is in handen van ecologen
  • Natuurbeheerders met ecologische kennis voeren de werkzaamheden uit

 

RANOX zet zich in voor het behoud en herstel van natuur. De projectleiders en natuurbeheerders van RANOX hebben een ecologische manier van kijken. Daardoor wordt bij het uitvoeren van werkzaamheden maximaal rekening gehouden met flora en fauna en hun leefomgeving.

 

De werkzaamheden van RANOX bestaan onder andere uit het maaien van graslanden, beheren van bosranden, bestrijden van invasieve exoten, ophangen van vleermuiskasten en het ongeschikt maken van gebouwen voor vleermuizen voordat ze gesloopt worden. Dankzij de samenwerking met Ranox beschikt Jonkers hoveniers nu over een deskundige partner waarmee we diverse diensten aan kunnen bieden waarbij een ecologische inslag van belang is.

Wilt u meer informatie over RANOX?

Jos Jonkers

Bekijk ook onderstaande pagina's 

ranox natuuraannemer

Ranox natuuraannemer

Johannes Regelink

Aangenaam: Johannes Regelink