Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie 

We kennen het allemaal wel: zware buien, lange periode van droogte of extreme hitte. Allemaal gevolgen van de klimaatverandering. Jonkers gelooft dat we met een groene inrichting heel veel problemen kunnen beperken. Vergroening van steden kan ervoor dat regenwater sneller wordt afgevoerd naar de bodem. Daarnaast is opslag van water ook belangrijk om droogte en extreme hitte tegen te gaan.

 

Klimaatadaptatie is het aanpassen van de samenleving aan het veranderende klimaat. Dit is nodig om schade die ontstaat door de klimaatverandering te beperken, zoals hitte, droogte en wateroverlast.

 

Klimaatadaptatie moet er dus voor zorgen dat onze leefomgeving is opgewassen tegen alle gevolgen van het veranderende klimaat. Jonkers zet zich hier actief voor in door steden te vergroenen. Waar mogelijk informeren en enthousiasmeren wij particulieren, bedrijven en overheid te kiezen voor klimaatadapatieve maatregelen. Door bijvoorbeeld minder te bestraten en meer groen te planten. Ook waterberging middels groene daken en wadi’s is een klimaatadaptieve oplossing.

Samen met onze partners Waterklaar, Optigrün Benelux en Natuurpro hebben wij iedereen invulling te geven aan een klimaatadaptieve inrichting van de leefomgeving. Natuurinclusief bouwen is hier een mooi voorbeeld van.

Wil je meer informatie over klimaatadaptatie?

Groen kleurt!

Neem contact op met Jos Jonkers

Rechtstreeks 077 - 7113 705

j.jonkers@jonkershoveniers.nl

Voorbeeldproject 

Gemeentehuis Landgraaf

Jonkers daktuinen heeft op het nieuwe gemeentehuis van Landgraaf in oktober 2016 een ‘groen-blauw-dak’ aangelegd in opdracht van Bouwbedrijf Van Stiphout uit St. Oedenrode. De belanting bestaat uit heesters, vaste planten, sedumsoorten en kruiden. Deze vegetatie heeft zich in 10 maanden goed ontwikkeld.

Bekijk hier alle voorbeelden

Bekijk ook onderstaande pagina's:  

Daktuinen

Daktuinen

Natuur

Natuur

Intensieve daktuin

Intensieve daktuin