Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen 

Bij natuurinclusief bouwen wordt de natuur geïntegreerd bij de bouw. Denk hierbij aan het integreren van verblijfplaatsen voor dieren die in gebouwen wonen, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Of het laten begroeien van gebouwen met vegetatie. Bij natuurinclusief bouwen zijn de natuur en een pand onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Het nut van natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen vergroot de biodiversiteit en is veel gezonder. 'Plaagsoorten' als ratten en muggen worden door meer biodiversiteit aangepakt. En groene daken en gevels zorgen er voor dat gebouwen in de zomer koeler blijven, dat fijnstof in de stad minder wordt en dat hevige regenbuien veel beter kunnen worden opgevangen, waardoor het riool niet overbelast raakt.

Jonkers stimuleert natuurinclusief bouwen en probeert dit waar mogelijk in projecten toe te passen. Mede daarom is Jonkers partner van Natuurpro. Natuurinslusief bouwen vraagt namelijk vaak om een multidisciplinaire aanpak. En precies hiervoor is Natuurpro opgericht: een netwerk waarin de landschapsarchitect, de ecoloog, de hovenier en de daktuinspecialist samen aan één opdracht werken. Van de tekentafel tot en met de uitvoering en het beheer. Dus of het nu gaat om natuurinclusief bouwen, stadsvernieuwing of gebiedsontwikkeling; Jonkers denkt graag mee en helpt jou dit te realiseren.

 

Mogelijkheden natuurinclusief bouwen

Voorbeelden van natuurinclusief bouwen die Jonkers voor jou kan realiseren zijn bijvoorbeeld: het aanleggen van groenblauwe daken, nestkasten plaatsen voor beschermde diersoorten zoals vleermuizen en zwaluwen, groene wanden creëren en stadswijken waterklaar maken.

Is jouw interesse gewekt? Neem dan contact op met Jos Jonkers. En ontdek op welke manier jij natuurinclusief kunt (ver)bouwen!

Wil je meer informatie over natuurinclusief bouwen?

Groen kleurt!

Neem contact op met Jos Jonkers

Rechtstreeks 077 - 7113 705

j.jonkers@jonkershoveniers.nl

Bekijk ook onderstaande pagina's:  

Daktuinen

Daktuinen

Natuur

Natuur

Intensieve daktuin

Intensieve daktuin