Natuur

Natuur 

Als bedrijf staan wij voor een groenere woon- werk- en leefomgeving. Daarbij hechten wij veel belang aan ecologische waarden. Met de deskundigheid van onze partners RANOX natuuraannemer en Heem natuurontwikkeling kunnen we hier optimaal invulling aan geven.

 

RANOX is gespecialiseerd in het behoud en herstel van natuur. Heem natuurontwikkeling is deskundig in het verhogen van de biodiversiteit middels het ontwikkelen van inheemse kruidenmengsels en het inzaaien van duurzame bloemenweiden. Samen zetten wij ons in voor een duurzame en groenere leefomgeving.

Natuur voor particulieren

Particulier

Natuur voor bedrijven

Bedrijf

Natuur Overheid

Overheid