Biodiversiteit

Biodiversiteit 

Bio betekent leven en diversiteit betekent verscheidenheid. Biodiversiteit omvat alle soorten die er op aarde bestaan, waaronder alle dier- en plantensoorten. Het bestaan en voortbestaan van biodiversiteit op aarde is heel belangrijk. Want alle verschillende soorten en ecosystemen op aarde houden de natuur in balans.

 

Biodiversiteit zorgt voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten, waterzuivering en het beheersen van plagen. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof én grondstoffen voor kleding zoals katoen en medicijnen.

 

Aantal insecten en andere dieren loopt drastisch terug

Recent onderzoek toont echter aan dat de biodiversiteit op aarde terugloopt. In de afgelopen dertig jaar is het aantal vliegende insecten met 75% afgenomen. Deze teruggang is veel groter dan eerder werd gedacht en heeft grote gevolgen voor de balans in de natuur. Daarom is het heel belangrijk dat we nu beginnen met het verhogen van de biodiversiteit en het vergroenen van onze steden!

 

Dit kan bijvoorbeeld door woonwijken ecologisch in te richten, maar ook door een grote diversiteit van beplanting toe te passen in gebouwd gebied. Daarnaast kunnen braakliggende terreinen ingericht worden met tijdelijke natuur. Het is hoog tijd om de natuur te beschermen en flora en fauna te bevorderen.

 

Jonkers helpt jou graag met het vergroenen van de stedelijke omgeving en zo de biodiversiteit een impuls krijgt. Denk aan bloemrijke plantsoenen en borders, voedselbossen of Tiny Forests, of bijvoorbeeld groene daken. Samen met jou zorgen wij er graag voor dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van al het moois dat de natuur te bieden heeft.

 

Help ook mee de biodiversiteit te bevorderen en zo een duurzame leefomgeving te creëren voor toekomstige generaties. Jonkers helpt jou hier graag bij!

Wil je meer informatie over biodiversiteit?

Groen kleurt!

Neem contact op met Jos Jonkers

Rechtstreeks 077 - 7113 705

j.jonkers@jonkershoveniers.nl

Bekijk ook onderstaande pagina's:  

Biodiversiteitsscan

Biodiversiteitsscan

Natuur

Natuur

Stimuleren biodiversiteit

Tips voor stimuleren biodiversiteit