Ontdek hoe ook jij de biodiversiteit kunt laten toenemen

Ontdek hoe ook jij de biodiversiteit kunt laten toenemen 

17 april 2020

In de maand mei en juni zoomen we in op het thema biodiversiteit. Op 22 mei wordt dit initiatief wereldwijd gedragen tijdens de Dag van de Biodiversiteit. En op 5 juni staat de Wereldmilieudag dit jaar geheel in het teken van biodiversiteit. Graag laten wij jou zien hoe Jonkers zich het hele jaar door actief inzet om op allerlei manieren de biodiversiteit in bewoond én onbewoond gebied te verbeteren. En in onze nieuwsbrief van juni geven we tips hoe je zelf de biodiversiteit kunt vergroten in jouw eigen tuin. Veel leesplezier!

In het dichtbevolkte Nederland is de natuur niet overvloedig aanwezig. Door bevolkingsgroei en economische ontwikkeling is het landgebruik veranderd, denk aan landbouw en verstedelijking. Hierdoor is er minder natuur dan eeuwen geleden. Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen de biodiversiteit in onze leefomgeving proberen terug te brengen. Daar zijn veel mogelijkheden voor.

Natuurlijke bermen

Het inzaaien van inheemse bloemvegetaties in bermen is een goed middel om de biodiversiteit in de stedelijke omgeving toe te laten nemen. Jonkers werkt met de zaadmengsels van Heem natuurontwikkeling voor het realiseren van inheemse natuurlijke kruidenvegetaties in de landschappelijke en stedelijke omgeving. Deze zaadmengsels trekken tal van insectensoorten aan. En door het combineren van een Heem-vegetatie met bloembollen, creëren we een nog grotere biodiversiteit. Bovendien ontstaat er een langere bloeiperiode. Door bermen divers in te richten, kun je bovendien ook plagen van bijvoorbeeld de eikenprocessierups natuurlijk bestrijden.

Bloemrijke wadi in Leunen

Aardhommel

Zweefvlieg

Heem en bollen

Natuurdaken voor stimulatie biodiversiteit

Natuurvriendelijk groen op daken en wanden kan ervoor zorgen dat gebouwen fungeren als oases voor vlinders, vogels en bijen. Groene daken helpen bovendien bij klimaatadaptatie en ze hebben een positief effect op het energieverbruik. Een mooi voorbeeld van natuurvriendelijk groen op daken en wanden is het wooncomplex Medina in Eindhoven. Jonkers hielp mee deze prachtige hangende tuinen te realiseren.

Landgraaf

Landgraaf

Landgraaf

Landgraaf

Kiezen voor een natuurlijke woonomgeving

Dat je natuur ook in woonwijken kunt laten terugkeren bewijst de woonwijk Strijp in Eindhoven. In deze woonwijk werd een natuurlijke, groene long aangelegd om het effect van de cultuurhistorische woonterp te versterken én de natuur tot in de woonwijk te laten reiken. Hoewel er weinig biomassa is, is het een rijk bloeiende, soortenrijke vegetatie. Voorkomende soorten zijn (onder andere) Echt duizendguldenkruid, Grote centauri, Grote kaardebol, Grote pimpernel, Grote ratelaar, Heelblaadjes en er is een spontane ontwikkeling van Kantig hertshooi en Wilde marjolein.

Maar ook plantvakken in stadscentra kun je heel biodivers inrichten. Bekijk dit prachtige voorbeeld van de wijk Donderberg in Roermond.

Biodiversiteit Strijp

Biodiversiteit Strijp

Biodiversiteit Strijp

Biodiversiteit Strijp

Stadsnatuur terugbrengen met infrastructuur

Wegen hebben impact op de natuur; ze vormen barrières, leiden tot verkeersslachtoffers, ze veroorzaken geluidsoverlast én lichtoverlast. De negatieve impact van infrastructuur zoals wegen en spoorlijnen kan verkleind worden met mitigerende maatregelen zoals met het plaatsen van faunaschermen, faunatorens en stapelmuren.

Faunascherm

Faunatoren

Stapelmuur

Faunaschermen er onder meer voor dat er tijdens de bouw van een natuurbrug geen schade wordt veroorzaakt aan beschermde diersoorten. Ook beschermen ze padden en kikkers in het voorjaar wanneer zij massaal naar het water trekken om zich voort te planten.

 

Faunatorens worden gebouwd om beschermde dieren zoals vleermuizen en bepaalde vogels een alternatief onderkomen te bieden wanneer hun eigenlijke huis wordt gerenoveerd of afgebroken.

 

Stapelmuren bieden een veilige habitat aan beschermde reptielen die hierin kunnen wegkruipen en op de stenen kunnen gaa liggen zonnen die boven de boomstruelen uitsteken.

Wil je weten hoe ook jij  
de biodiversiteit kunt verbeteren? 

Neem dan contact op met:

Jos Jonkers

Bekijk ook onderstaande pagina's: 

Bloemenweiden

Bewust bouwen aan biodiversiteit

Wijk Donderberg

Donderberg verrijkt met biodiverse beplanting

Jonkers voor biodiversiteit

Jonkers zet zich in voor biodiversiteit en klimaat