Bonte Berm

Bonte Berm 

Het Bonte Berm-concept zorgt ervoor dat het bloeiseizoen van een natuurlijke bloemenweide eerder begint. Bermen kunnen met dit concept al in januari en februari in bloei staan. Dit is erg belangrijk voor de insecten die al vroeg tevoorschijn komen, zoals hommels en bijen. Hommels vliegen al vanaf februari rond en zitten graag op bloeiende wilgen en bloemen, maar het probleem is dat met name de bloemen er vroeg in het jaar nog niet zijn.

 

De Bonte Berm: voor een lange, gevarieerde bloei

De Bonte Berm bestaat uit een samenstelling van stabiele, inheemse en autochtone Heem-kruidenvegetaties gebundeld met een specifiek ontwikkeld bollenmengsel van JUB Holland. Hiermee wordt een vegetatie gecreëerd met een lange bloeitijd, grote meerwaarde voor biodiversiteit en extensief, ecologisch onderhoud.

 

Het idee voor het gebruik van bollen in Heem is ontstaan uit een samenwerking tussen Heem, Natuurpro en JUB Holland. Natuurpro is een netwerk van natuurprofessionals waaronder ecologische adviesbureaus, landschapsarchitecten en hoveniers. Jonkers maakt hier ook deel van uit.

Wil je meer informatie over de Bonte Berm?

Groen kleurt!

Neem contact op met Koen Hermans

Rechtstreeks 077- 711 37 00

k.hermans@jonkershoveniers.nl

Voorbeeldproject 

Boxmeer bevordert biodiversiteit met Bonte Berm

De gemeente Boxmeer is een vooruitstrevende gemeente op het gebied van biodiverse én klimaatadaptieve maatregelen. Een mooi voorbeeld waarin beide maatregelen optimaal zijn toegepast is het Hoogkoorplein in Boxmeer. Het hele plein werd opnieuw ingericht en aangeplant door Jonkers met bloemrijke en biodiverse planten. Hierbij koos de gemeente voor het Bonte Berm-concept en voor bloemrijke onderhoudsarme vaste planten van GreentoColour®.

Bekijk hier dit voorbeeldproject

Bekijk ook onderstaande pagina's:  

Het Bonte Berm-concept voor meer biodiversiteit

Bonte Berm voor meer biodiversiteit

JUB Holland

JUB Holland

Gemeente Bergen kiest voor biodiverse beplanting

Gemeente Bergen kiest biodiverse beplanting