Bloemenweiden

Bloemenweiden 

Jonkers hoveniers hecht veel waarde aan de natuur, die kleur brengt in ons leven. Jonkers hoveniers zaait deze kleur met speciale zaadmengsels voor bloemenweiden.

 

Met het inzaaien van bloemenweiden kunnen we actief bijdragen aan een kleurrijke toekomst van onze omgeving. Bloemenweiden vergroten ook de biodiversiteit; want bloemenweiden trekken veel dieren aan zoals vogels, insecten en reptielen.

 

Jonkers hoveniers is licentienemer van Heem natuurontwikkeling. Heem betekent letterlijk het ontwikkelen en toepassen van natuurlijke, inheemse vegetaties in de leefomgeving van mensen. Heem maakt het mogelijk om natuurlijke vegetaties in elke omgeving succesvol toe te passen. Zo ontstaat er gegarandeerd een natuurlijk mooi eindresultaat!

 

Jonkers hoveniers brengt de natuur terug in stedelijk gebied en daarbuiten:

  • op bedrijfsterreinen
  • in particuliere tuinen
  • in de bebouwde kom
  • aan de stadsrand
  • langs singels en waterpartijen

Voormalige vuilstort wordt prachtig stukje natuur

Jonkers hoveniers kreeg in 2003 de opdracht om in Mook op de voormalige vuilstort een bloemenweide in te zaaien. Ruim tien jaar later heeft zich hier een prachtig stukje natuur ontwikkeld waar flora en fauna elkaar hebben gevonden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bloemenweiden?

Bekijk ook onderstaande pagina's 

ontwerp en aanleg bloemenweiden

Ontwerp en aanleg bloemenweiden

onderhoud bloemenweiden

Onderhoud bloemenweiden

Heem