Bloemenweiden

Bloemenweiden 

Met het inzaaien van bloemenweiden kunnen we actief bijdragen aan een kleurrijke omgeving. Bloemenweiden geven niet alleen een fraai beeld, ze geven ook een enorme impuls aan de biodiversiteit. De aanleg van een bloemenweide kan het begin zijn van een nieuw ecosysteem met bijen, vlinders en libellen maar ook kleine zoogdieren als egels en muizen of kleine reptielen.  

 

Jonkers is licentienemer van Heem natuurontwikkeling. Heem betekent letterlijk het ontwikkelen en toepassen van natuurlijke, inheemse vegetaties in de leefomgeving van mensen. Heem maakt het mogelijk om inheemse bloemenweiden in elke omgeving succesvol toe te passen. Zo ontstaat er gegarandeerd een natuurlijk mooi eindresultaat!

Voor meer informatie over bloemenweiden

Groen kleurt!

Neem contact op met Koen Hermans

Rechtstreeks 077 - 7113 700

k.hermans@jonkershoveniers.nl

Voorbeeldproject 

Natuurproject De Groene Vallei in Boxtel: wonen in het groen

Boxtel is een vooruitstrevende gemeente wat betreft natuurontwikkeling in de wijk. Aan de achterzijde van het voormalige natuurecologisch centrum De Kleine Aarde ligt een nieuwbouwwijk die geheel op ecologische wijze is ingericht. De gemeente Boxtel koos in deze wijk niet alleen voor traditioneel groen, maar voor ook natuurlijke vegetatie in een buurtpark. Jonkers kreeg in 2009 de opdracht om dit park in te zaaien met Heem.

Lees hier meer over dit project

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Landschapselementen

Aanleg en onderhoud landschapselementen

Beheer landgoederen

Beheer landgoederen

Heem