Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur 

Tijdelijke natuur is natuur die wordt aangelegd (of ontstaat) op braakliggend terrein. Bij tijdelijke natuur heeft de eigenaar vooraf toestemming gekregen om in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten te verwijderen op het moment dat het gebied zijn uiteindelijke bestemming krijgt.

 

Tijdelijke natuur op braakliggende woningbouwlocaties en bedrijventerreinen heeft voordelen voor de bewoners, de natuur en ook voor de terreineigenaar. Tijdelijke natuur levert ecologische meerwaarde en een aantrekkelijke uitstraling. Ook geef je zo invulling aan jouw wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Tevens kunnen wij faunaschermen plaatsen om de diersoorten te beschermen die er gaan leven.

Voor meer informatie over tijdelijke natuur

Groen kleurt!

Neem contact op met Koen Hermans

Rechtstreeks 077 - 7113 700

k.hermans@jonkershoveniers.nl

Voorbeeldproject 

Braakliggend terrein wordt ontmoetingsplek in de natuur

Wijkoverleg Venlo Oost is een actieve groep wijkbewoners die de wijk een warm hart toedraagt en die het sociale gevoel in de wijk naar een hoger plan wil tillen. Van de gemeente Venlo kregen zij subsidie om het braakliggende Marianum-terrein een tijdelijke nieuwe bestemming te geven. Wijkoverleg Venlo Oost vroeg Jonkers hoveniers om te assisteren bij de invulling van dit terrein met tijdelijke natuur.

Lees meer over dit project

Bekijk ook onderstaande pagina's  

Natuuraanleg

Natuuraanleg

Natuurlijke vegetaties

Natuurlijke vegetaties

Natuurmaatregelen

Natuurmaatregelen