Braakliggend terrein wordt ontmoetingsplek in de natuur

Braakliggend terrein wordt ontmoetingsplek in de natuur 

Wijkoverleg Venlo Oost is een actieve groep wijkbewoners die de wijk een warm hart toedraagt en die het sociale gevoel in de wijk naar een hoger plan wil tillen. Van de gemeente Venlo kregen zij subsidie om het braakliggende Marianum-terrein een tijdelijke nieuwe bestemming te geven. Wijkoverleg Venlo Oost vroeg Jonkers hoveniers om te assisteren bij de invulling van dit terrein.

"Door aan buurtbewoners te vragen welke invulling zij aan het terrein zouden geven, kregen we een goed beeld van de wensen", vertelt Marie Claire Lahaije, voorzitter van Projectgroep herinrichting Marianumpark fase 3. "Er was veel vraag naar speelmogelijkheden voor de kinderen en een grote uitlaatplaats voor honden. Daarnaast hebben we samen met Jonkers hoveniers twee andere wensen uitgewerkt tot concrete plannen, namelijk een grote bloemenweide en een mediterrane border."

 

De gemeente heeft het grondwerk laten verzorgen en de paden aangebracht. Jonkers hoveniers heeft samen met de buurtbewoners ter overbrugging een Phacaelia-mengsel ingezaaid (dit is een uitstekende insectenplant), klimplanten geplant en de mediterrane border aangeplant. De Phacaelia is een tijdelijke oplossing omdat het seizoen al te ver gevorderd was. Phacaelia bloeit vanaf juni en geeft een blauwe bloemenpracht waar heel veel vlinders en andere insecten op afkomen.

 

In het najaar is de Phacaelia afgemaaid en op de composthoop gelegd. Deze winter is een duurzaam wild bloemenmengsel van Heem ingezaaid. Enkele herkenbare planten in dit mengsel zijn Avondkoekoeksbloem, Fluitenkruid, Grote ratelaar, Knoopkruid, Peen, Vijfdelig kaasjeskruid en Zwarte toorts.

Buurtbewoners monitoren de vegetatie

Heem-deskundige Arthur Brouwer van Jonkers hoveniers zal samen met de buurtbewoners de vegetatie gaan monitoren en bijsturen waar nodig. Soorten die wat achterblijven krijgen meer ruimte en soorten die teveel woekeren worden getemperd. "Het is leuk als buurtbewoners meer betrokken raken bij de natuur", vertelt Arthur. "Vorig jaar ging het samen monitoren van de vegetatie heel goed. De buurtbewoners waren erg enthousiast. Ik verheug me nu al op de verdere samenwerking."

Wandelen en picknicken tussen de bloemen

De ingezaaide oppervlakte bedraagt een kleine 3.800 mĀ². Het gehele terrein is ongeveer een hectare groot. In het voorjaar van 2015 worden er ook fruitbomen geplant: 2 appels, 1 peer, 1 Tamme kastanje en een Turkse hazelnoot. Later in het jaar zullen er in de bloemenweide een pad en enkele picknickplekken worden gemaaid. "Met dit buurtinitiatief willen we de natuur dichter bij de mensen brengen", zegt Marie Claire. "Het wordt niet alleen een ontmoetingsplek in de natuur, maar buurtbewoners kunnen hier ook bloemen komen plukken. En we zijn ook van plan om naambordjes te plaatsen bij sommige planten en bomen."

Kleurrijk voorbeeld van burgerparticipatie

Dit buurtproject is een mooi voorbeeld hoe je als gemeente een braakliggend stuk grond een waardevolle tijdelijke bestemming kunt geven. Doordat burgers zelf invulling aan het terrein geven en daarvoor graag de handen uit de mouwen steken, blijven de kosten beperkt. Bovendien werkt iedereen zo actief mee aan meer biodiversiteit in de wijk.