Beheer landgoederen

Beheer landgoederen 

Landgoederen zijn veelal ingerichte terreinen met daarin veel landschapselementen zoals Meidoornhagen, solitaire bomen, landschappelijke poelen, hoogstamfruitboomgaarden en regelmatig een stukje bos.

Landgoederen worden vaak met behulp van subsidies en regelingen onderhouden. Bijvoorbeeld middels de Natuurschoonwet landgoederen die zorgt voor diverse fiscale voordelen om het landgoed in stand te houden. Met onze expertise op het gebied van ecologie en natuur voorzien wij langdgoedbeheerders graag van deskundig advies. Ook kunnen wij inrichtings- en beheerplannen opstellen en deze werkzaamheden vakkundig uitvoeren.

Voor meer informatie over beheer landgoederen

Groen kleurt!

Neem contact op met Koen

Rechtstreeks 077 - 7113703

k.hermans@jonkershoveniers.nl

Voorbeeldproject 

Cultuurhistorisch landschap met meidoornhagen

Tussen de Zuid-Limburgse dorpen Wijlre en Wittem liggen de buurtschappen Kapolder en Cartils. Dit laatste buurtschap bestaat uit Kasteel Cartils en enkele boerderijen. Op het kasteel wonen meerdere gezinnen, waaronder Dhr. Hupperichs. In het kasteel, in de tuin en in het boerenlandschap wordt de cultuurhistorie beschermd. RANOX natuuraannemer draagt hier vol trots een steentje aan bij.

Lees meer over dit project

Bekijk ook deze pagina's  

Bloemenweiden

Bloemenweiden

Hoogstamsnoei

Hoogstamsnoei

Natuurbeheer

Natuurbeheer