Cultuurhistorisch landschap met meidoornhagen

Cultuurhistorisch landschap met meidoornhagen 

Tussen de Zuid-Limburgse dorpen Wijlre en Wittem liggen de buurtschappen Kapolder en Cartils. Dit laatste buurtschap bestaat uit Kasteel Cartils en enkele boerderijen. Op het kasteel wonen meerdere gezinnen, waaronder Dhr. Hupperichs. In het kasteel, in de tuin en in het boerenlandschap wordt de cultuurhistorie beschermd. RANOX natuuraannemer draagt hier vol trots een steentje aan bij.

Dhr. Hupperichs is eigenaar van de landgoederen rondom het kasteel. De tuinen zijn in de jaren tachtig van de vorige eeuw hersteld in landschapsstijl. Om de tuinen heen liggen de landerijen en weilanden met eromheen typische Zuid-Limburgse meidoornhagen. “In totaal staat er meer dan 1,5 kilometer aan meidoornhaag!”, zegt Dennis van Hooren, RANOX-projectleider. “Vroeger werden deze hagen geplant langs alle weilanden waar vee in stond. Er bestond destijds immers nog geen prikkeldraad om het vee op het weiland te houden.”

Meidoornhagen gesnoeid

Meidoornhagen gesnoeid

Meidoornhagen gesnoeid

Meidoornhagen gesnoeid

Meidoornhagen scheren

Een groot deel van de meidoornhagen wordt jaarlijks geschoren. “RANOX natuuraannemer voert dit werk sinds 2014 uit, we doen dit in het najaar”, vertelt Dennis. “De heggen worden machinaal geschoren met een mulchdek en afzuiging. Dankzij het mulchdek worden de takken mooi afgeknipt en direct klein gemaakt, en door de afzuiging vallen er geen resten op de grond. Opruimen was nog nooit zo gemakkelijk! Plus de haag staat er meteen weer netjes bij.”

Het scheren van de meidoornhagen gebeurt bij voorkeur 1 keer per jaar. “We kunnen hier niet te vroeg mee beginnen, want dan bestaat de kans dat we broedende vogels verstoren”, legt Dennis uit. “Het vogelbroedseizoen loopt van 15 mei tot 15 juli. In deze periode mogen broedende vogels volgens de Wet Natuurbescherming niet gestoord worden. Ook heb je in de lente kans dat bacterievuur zich verspreidt. Bacterievuur is vooral een gevaar voor fruitkwekers, omdat de ziekte gemakkelijk overslaat van meidoorn naar fruitbomen. Ook de typerende hoogstamfruitbomen in Zuid Limburg zijn daar gevoelig voor. Samen met de meidoornhagen vormen zij de kern van het cultuurhistorisch landschap dat van belang is voor heel veel soorten wilde planten en dieren.”

Buiten het broedseizoen

“Om de zojuist genoemde twee redenen snoeien we de meidoornheggen tussen 15 augustus en 15 november”, vertelt Dennis. “De meeste vogels zijn na 15 augustus uitgebroed. Heel af en toe komt het voor dat we in de eerste weken van deze periode nog nesten tegenkomen met daarin een tweede of derde legsel. Opletten tijdens het werk en soortenkennis is daarom heel belangrijk. Wanneer we nog een nestje met eieren vinden, scheren we dat deel van de haag niet of later, zodat de vogels ongestoord hun eieren kunnen uitbroeden.”

meidoornhagen  als natuurlijee afscheiding

meidoornhagen als natuurlijke afscheiding

meidoornhagen als natuurlijke afscheiding

meidoornhagen als natuurlijke afscheiding

Cultuurhistorie beschermen

“Wanneer we bij het kasteel en in de omgeving aan het werk zijn, krijg je het gevoel dat je terug in de tijd bent beland”, vertelt Dennis. “De cultuurhistorie wordt hier beschermd in het boerenlandschap, in het kasteel en in de tuin. Elk plekje heeft zijn eigen aandeel in de geschiedenis. Daarnaast profiteren veel diersoorten van de meidoornhagen die beschutting bieden tegen roofvogels of een verbinding vormen tussen bossen. Vele vogelsoorten vinden er een plekje om hun nestje te bouwen en egels, dassen en vossen kunnen via de hagen beschut andere terreinen bereiken. Het geeft ons een goed gevoel om met het werk dat we hier doen een steentje bij te dragen aan het behoud van dit prachtige stuk cultuurhistorie."

Heb je ook een meidoornhaag die nodig gesnoeid moet worden? 

Neem dan contact op met:

Koen

Bekijk ook eens deze pagina's: 

Ranox vier projecten

4 projecten van Ranox uitgelicht

RANOX

Partner Ranox natuuraannemer

Jonkers en Ranox

Samenwerking Jonkers & Ranox