Jonkers hoveniers garandeert veiligheid en kwaliteit

Jonkers hoveniers garandeert veiligheid en kwaliteit 

Jonkers hoveniers hecht veel waarde aan kwaliteit en veiligheid. Om dit aan (potentiële) klanten te kunnen tonen, heeft Jonkers hoveniers al vele jaren diverse certificeringen. Jaarlijks worden we gecontroleerd of we ons ook aan de onszelf opgelegde procedures houden. Zo ook in juni en met succes!

Via de ISO 9001 zijn onze processen beschreven inclusief klachten en verbetermanagement. Middels de VCA** zijn alle veiligheidsaspecten geborgd in procedures. Sinds zes jaar voert Jonkers hoveniers ook de branche certificaten Groenkeur Groenvoorziening en Groenkeur Dak- en Gevelbegroeiing. Dit betekent dat naast procedureel ook vakmatig het werk op kwaliteit, milieu en veiligheid wordt beoordeeld. Er worden eisen gesteld aan het opleidingsniveau van de medewerkers, aan klanttevredenheid, klachtenafhandeling, incidenten-management etc.

 

Aandacht voor kwaliteit, milieu en veiligheid

Jaarlijks controleert de TÜV of Jonkers hoveniers zich aan de zichzelf opgelegde procedures houdt en of kwaliteit, veiligheid en milieu de aandacht krijgen die het verdient. In juni is opnieuw een initiële audit gehouden door TÜV. Drie dagen lang werd ons bedrijf doorgelicht en werden mensen geïnterviewd. Wij wisten het natuurlijk wel, maar waren erg verheugd om te horen dat kwaliteit, milieu en veiligheid in alle lagen van het bedrijf leeft en dat iedereen weet waar hij voor staat en mee bezig is. Hoewel we nu weer drie jaar met deze certificeringen vooruit kunnen, krijgen we elk jaar een herhalingsaudit om steekproefsgewijs te checken of we ons aan de afspraken houden.