Water

Water 

Met de actuele klimaatveranderingen is water een belangrijk thema. Ook in onze directe omgeving krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast. Het riool is bij extreme neerslag niet altijd in staat om water snel af te voeren.

 

Jonkers is gespecialiseerd in moderne technieken om overlast door langdurige droogte en hevige neerslag tegen te gaan. Efficiënte technieken om waterproblemen op te lossen zijn bijvoorbeeld een waterklare (bedrijfs)tuin, retentiedaken en buffervijvers of wadi's.

Particulieren

Particulier

Bedrijf water

Bedrijf

Overheid water

Overheid