Natuurmaatregelen

Natuurmaatregelen 

Wij voeren mitigerende maatregelen uit bij veelal ruimtelijke ingrepen, zoals de aanleg van een weg of de sloop van een gebouw. Mitigerende maatregelen zijn natuurmaatregelen die de negatieve effecten van een ingreep op (beschermde) planten- en diersoorten beperken. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen, gierzwaluw, huismus en de kamsalamander.

 

Voorbeelden van mitigerende maatregelen die wij uitvoeren zijn:

  • Aanleg amfibieënpoel
  • Fauna- en Amfibieënschermen plaatsen
  • Dassen- en /of wildrasters plaatsen
  • Mitigeren voor Marters
  • Diervriendelijk slopen en dempen van wateren

Daarnaast kunnen wij verblijfplaatsen aanleggen voor diersoorten. Denk hierbij aan:

  • Bouw en plaatsing nestkasten voor broedvogels
  • Aanleg van nestwanden of broedoevers
  • Bouw en plaatsing van vleermuiskasten
  • Vleermuisverblijf op maat

Voor meer informatie over natuurmaatregelen

Groen kleurt!

Neem contact op met Koen

Rechtstreeks 077 - 7113703 k.hermans@jonkershoveniers.nl

Voorbeeldproject 

RANOX beheer voor behoud natuurwaarden

Bij het uitvoeren van werkzaamheden wordt maximaal rekening gehouden met flora en fauna en hun leefomgeving. Er wordt altijd rekening gehouden met bijzondere soorten, zowel bij onderhoud- als bij aanlegwerkzaamheden. Bekijk enkele projecten van Jonkers en RANOX natuuraannemers.

Bekijk voorbeeldprojecten

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Natuuraanleg

Natuuraanleg

Natuurbeheer

Natuurbeheer

Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur