Aanleg en onderhoud landschapselementen

Aanleg en onderhoud landschapselementen 

Landschapselementen hebben een hoge natuurwaarde, zeker in de geïntensiveerde landbouwgebieden van tegenwoordig. Ze vormen vaak een stapsteen voor allerlei dieren, zoals beschermde dassen en patrijzen en vossen.

Verkeerd uitgevoerd landschapsonderhoud kan zorgen voor een groot verlies in landschappelijke kwaliteit die over de loop der jaren is opgebouwd. Voor een succesvol beheer is zowel deskundigheid als ervaring cruciaal.

Jonkers is partner van Ranox natuuraannemer vanwege de brede ervaring en deskundigheid op dit gebied.

Voor meer informatie over aanleg en onderhoud landschapselementen

Groen kleurt!

Neem contact op met Ranox Venlo

Rechtstreeks 077 - 3544201

venlo@ranox.nl

Voorbeeldproject 

RANOX beheer voor behoud natuurwaarden

Bij het uitvoeren van werkzaamheden wordt maximaal rekening gehouden met flora en fauna en hun leefomgeving. Er wordt altijd rekening gehouden met bijzondere soorten, zowel bij onderhoud- als bij aanlegwerkzaamheden. Bekijk enkele projecten van Jonkers en RANOX natuuraannemers.

Bekijk voorbeeldprojecten

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Bloemenweiden

Bloemenweiden

Hoogstamsnoei

Hoogstamsnoei

Beheer landgoederen

Beheer landgoederen