Natuuraanleg

Natuuraanleg 

Veel natuurbeherende instanties voeren het beleid om elke burger vlak bij huis te laten genieten van natuur. Als er weinig natuur aanwezig is rondom een woonwijk, dorp, of stad kan RANOX natuuraannemer dit aanleggen. RANOX breidt natuurgebieden uit, maar zorgt er ook voor het verbinden van natuurgebieden. Bijvoorbeeld door het aanleggen van stapstenen (ecologische verbindingszones), maar ook door verbindingen tussen de stapstenen te maken. Bij het uitvoeren van werkzaamheden wordt maximaal rekening gehouden met flora en fauna en hun leefomgeving.

Voor meer informatie over natuuraanleg

Groen kleurt!

Neem contact op met Koen Hermans

Rechtstreeks 077 - 7113700 k.hermans@jonkershoveniers.nl

Voorbeeldproject 

Cultuurhistorisch landschap met meidoornhagen

Tussen de Zuid-Limburgse dorpen Wijlre en Wittem liggen de buurtschappen Kapolder en Cartils. Dit laatste buurtschap bestaat uit Kasteel Cartils en enkele boerderijen. Op het kasteel wonen meerdere gezinnen, waaronder Dhr. Hupperichs. In het kasteel, in de tuin en in het boerenlandschap wordt de cultuurhistorie beschermd. RANOX natuuraannemer draagt hier vol trots een steentje aan bij.

Lees meer over dit project

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Natuurbeheer

Natuurbeheer

Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur

Natuurmaatregelen

Natuurmaatregelen