Natuurbeheer

Natuurbeheer 

Natuurbeheer behelst over het algemeen het onderhoud van grote terreinen. Jonkers werkt bij deze werkzaamheden nauw samen met partner RANOX natuuraannemer. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt maximaal rekening gehouden met flora en fauna en hun leefomgeving. Dit is een grote meerwaarde voor de natuur en in vergelijking met reguliere natuurbeheerders.

 

De volgende werkzaamheden voeren wij uit:

  • Bosbeheer
  • Maaibeheer
  • Beheer mergelwanden
  • Regulier onderhoud van bloemrijke graslanden

Bij alle projecten wordt de biodiversiteit in stand gehouden en waar mogelijk versterkt.

Voor meer informatie over natuurbeheer

Groen kleurt!

Neem contact op met Koen Hermans

Rechtstreeks 077 - 7113700 k.hermans@jonkershoveniers.nl

Voorbeeldproject 

Bescherming van unieke flora en fauna door deskundig beheer mergelwanden

Mergelwanden vormen een uniek onderdeel van het Zuid-Limburgse landschap. Deze kale, droge kalkrotsen en steile wanden bieden een leefomgeving voor flora en fauna die binnen Nederland alleen op deze plekken voorkomen. De steile kalkrotsen van de voormalige groeve Mergelhoof bij de Sint Pietersberg werd vrij gemaakt van de houtige begroeiing.

Lees meer over dit project

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Natuuraanleg

Natuuraanleg

Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur

Natuurmaatregelen

Natuurmaatregelen