Bescherming van unieke flora en fauna door deskundig beheer mergelwanden

Bescherming van unieke flora en fauna door deskundig beheer mergelwanden 

Mergelwanden vormen een uniek onderdeel van het Zuid-Limburgse landschap. Deze kale, droge kalkrotsen en steile wanden bieden een leefomgeving voor flora en fauna die binnen Nederland alleen op deze plekken voorkomen. RANOX natuuraannemer is gespecialiseerd in groene onderhoudsprojecten met speciale aandacht voor inheemse flora en fauna. Daarom werd RANOX gevraagd de steile kalkrotsen van de voormalige groeve Mergelhoof bij de Sint Pietersberg vrij te maken van de houtige begroeiing.

"Zonder weloverwogen natuurbeheer zullen de mergelwanden met bomen en struweel overgroeien", vertelt >Dennis van Hooren, Ranox-projectleider bij Jonkers hoveniers. "Door de begroeiing van de rotswanden te verwijderen, ontstaan naast dichte ook open stukken waar de zon de kalkrotsen kan verwarmen. Hierdoor vormt zich meer variatie in plantengroei, wat weer leefruimte biedt aan allerlei verschillende diersoorten. Wortels van bomen en struikgewas maken het gesteente bovendien kwetsbaar, omdat zij wortelen in spleten en steeds groter wordende scheuren in de mergel veroorzaken. Dit vormt een risico, omdat mergelwanden hierdoor versneld eroderen en delen van de rotswand kunnen afbreken."

Mergelwanden

Mergelwanden

Mergelwanden

Mergelwanden

De werkwijze van RANOX natuuraannemer

“Tijdens onze werkzaamheden zijn we er heel alert op om de kans op schade aan de kalkwanden tot een minimum te beperken”, zegt Dennis. “Alle betrokken projectmedewerkers van RANOX zijn goed onderlegd en geïnstrueerd in de soorten flora en fauna die op en om de mergelwand voorkomen. Elk teamlid kan hierdoor zelf goed inschatten welke planten en dieren beschermd moeten worden."

Mergelwanden

Mergelwanden

Mergelwanden

Mergelwanden

Vergroten van de biodiversiteit

Soortenkennis en opmerkzaamheid in het veld is niet alleen noodzakelijk voor een praktische uitvoering van beheermaatregelen, maar het is ook belangrijk in het kader van de zorgplicht. Alle beheermaatregelen zijn gericht op het vergroten van de biodiversiteit.

Mergelrotsen: een bijzonder biotoop

Tot het Zuid-Limburgse habitattype behoren ook karakteristieke soorten als kalketrip, malrove, steenhoornbloem en tengere veldmuur. Berggamander, geel zonneroosje en zeldzame soorten korstmossen zoals ruïnekorst, tufkrijtkorst, valse muurschotelkorst en mergelkorst zijn soorten die exclusief voorkomen op kalkrijke rotswanden. Faunasoorten zoals de cylindrische korfslak leeft voornamelijk tussen de wortels van planten op mergelhellingen. Tijdens de werkzaamheden houden alle medewerkers van RANOX rekening met deze en andere voorkomende soorten.

Mergelwanden

Mergelwanden

Ecologische werkwijze van RANOX

"Tijdens de werkzaamheden troffen we een dassenburcht aan.”, zegt Dennis. “Rondom deze burcht hebben we het struweel behouden zodat het als dekking dient. Ook hebben we de in het gebied aanwezige wijngaardslakken zo veel mogelijk in veiligheid gebracht en buiten het werkvlak weer uitgezet.”

 

Bij de werkzaamheden houdt het team van RANOX ook rekening met de omgeving door geluidsoverlast te beperken. Vanwege de nabijgelegen natuurspeeltuin zijn de werkzaamheden afgestemd op de aanwezigheid van kinderen. Een deel van de gekapte bomen zijn bovendien in de natuurspeeltuin verwerkt tot speeltoestellen.

Wil je meer informatie over dit project of over het beheer van mergelwanden? 

Neem dan contact op met:

Koen

Bekijk ook eens deze pagina's: 

Ranox projecten

Bekijk vier Ranox projecten

RANOX natuuraannemer

Ranox natuuraannemer

Intensieve samenwerking RANOX

Intensieve samenwerking Ranox