Ontdek de voordelen van Tijdelijke Natuur

Ontdek de voordelen van Tijdelijke Natuur 

22 maart 2016

Elk stuk grond in Nederland heeft een bestemming. Maar sommige gebieden wachten nog op de realisatie van die bestemming. Vaak gaat het daarbij om braakliggend terrein. Voor grondeigenaren en overheden is het nu aantrekkelijker dan ooit om deze oppervlakten in te zetten als Tijdelijk Natuurgebied. Hoe? Dat leest u hier.

Natuur weren niet meer nodig

De Flora- en Faunawet bepaalt dat beschermde dieren en planten met rust gelaten moeten worden. Ook op terreinen die – al dan niet braakliggend – wachten op de realisatie van hun bestemming. Wie deze plant- en diersoorten daar verwijdert, overtreedt de wet en riskeert hoge boetes. Wie de wet wel volgt, loopt vaak kostbare vertraging op omdat de natuur die verwijderd wordt, gecompenseerd moet worden. Veel grondeigenaren kiezen er daarom voor om het terrein ongeschikt te maken voor de komst van beschermde flora en fauna. Maar met de ontheffing Tijdelijke Natuur is dat niet meer nodig.

Tijdelijke Natuur ontwikkelen

Het weren van (beschermde) planten en dieren is niet meer nodig. Nieuw beleid (de Beleidslijn Tijdelijke Natuur) maakt het mogelijk om beschermde dieren en planten tijdelijk de ruimte te bieden. Als u beschikt over een ontheffing Tijdelijke Natuur, mogen de beschermde soorten die zich op uw terrein vestigen, worden verwijderd zodra de realisatie van de bestemming begint. Aan deze ontheffing zitten naast voordelen (o.a. geen compensatieplicht) ook een aantal voorwaarden vast. Zo moet u als grondeigenaar zoveel mogelijk de maatregelen achterwege laten die de ontwikkeling en vestiging van dieren en planten belemmeren. En mag u alleen de beschermde natuur verwijderen die opkwam na de start van het Tijdelijke Natuurgebied.

Voordelen van tijdelijke natuur voor overheden

Werkt u bij een regionale overheid en in uw gemeente of provincie liggen terreinen die nog wachten op de realisatie van hun bestemming? Als het publiek bezit is, maak er dan Tijdelijk Natuurgebied van! Goed voor de natuur, de leefbaarheid én uw budget. Is er een particuliere eigenaar? Toon die dan de (financiële) voordelen van een Tijdelijk Natuurgebied.

Voordelen van Tijdelijke Natuur voor grondeigenaren

Moet u wachten tot u de bestemming van uw terrein kunt realiseren? Bied dan de ruimte aan Tijdelijke Natuur! U hoeft dan geen geld en moeite meer te steken in het weren van dieren en planten op uw grondgebied. Ook geeft u zo invulling aan uw wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bovendien kunt u dankzij uw Tijdelijke Natuurgebied de relatie verbeteren met omwonenden.

De voordelen van Tijdelijke Natuur op een rij:

  • De ontheffing Tijdelijke Natuur zorgt er voor dat uw bouwplannen geen (kostbare) vertraging meer oplopen;
  • U geeft op een aansprekende en tastbare manier invulling aan uw beleid op het vlak van maatschappelijke verantwoord ondernemen;
  • U verbetert uw relatie met de omwonenden van uw terrein, omdat u Tijdelijke Natuurgebied openstelt voor het publiek;
  • U draagt met een Tijdelijk Natuurgebied bij aan het voortbestaan van (zeldzame en beschermde) plant- en diersoorten in Nederland;
  • U mag de dieren en planten op uw grondgebied verwijderen, zodra de uitvoering van uw plannen van start gaat. Let op: de zorgplicht blijft gelden want iedereen in Nederland moet op alle mogelijke locaties zorgvuldig omgaan met de natuur;
  • U hoeft geen geld en tijd meer te investeren in het preventief weren van zeldzame en beschermde flora en fauna.

Uw Tijdelijke Natuur in onze handen

Het ministerie stimuleert ingrepen die de biodiversiteit verhogen. Jonkers hoveniers is partner van Heem, en samen werken wij aan het verhogen van de biodiversiteit. Dit doen wij onder andere door het inzaaien van inheemse bloemmengsels waarmee we invulling kunnen geven aan Tijdelijke Natuur. Ook extensief beheer zoals een keer per jaar maaien, het (deels) afgraven van de bovenlaag, het aanbrengen van een zandlichaam, het graven van een poel, het aanleggen van een stijlwand of het aanleggen van een onverhard wandelpad is mogelijk. Samen met Heem nemen wij al uw zorgen op het gebied van Tijdelijk Natuur uit handen.

 

U wilt meer informatie over Tijdelijke Natuur?

Neem dan contact op met Koen Hermans: 077-7113700 of k.hermans@jonkershoveniers.nl.

 

Meer informatie over de nieuwe beleidslijn Tijdelijke Natuur vindt u in de Staatscourant.

 

BRON: Tijdelijkenatuur.nl + Heem.nl

biodiversiteit in nieuwbouwwijk

biodiversiteit in nieuwbouwwijk