Gemeente Boxtel kiest voor natuurlijke vegetatie

Natuurproject De Groene Vallei in Boxtel: wonen in het groen 

21 maart 2016

Boxtel is een vooruitstrevende gemeente wat betreft natuurontwikkeling in de wijk. Aan de achterzijde van het voormalige natuurecologisch centrum De Kleine Aarde ligt een nieuwbouwwijk die geheel op ecologische wijze is ingericht. De gemeente Boxtel koos in deze wijk niet alleen voor traditioneel groen, maar voor ook natuurlijke vegetatie in een buurtpark. Jonkers hoveniers kreeg in 2009 de opdracht om dit park in te zaaien met Heem.

Wonen in het groen

Afgestemd op de bodem bestaat de ingezaaide Heem-vegetatie uit één- en meerjarige plantensoorten. Jonkers hoveniers garandeerde dat er na vier jaar een bepaald percentage meerjarige kruiden aanwezig is in de vegetatie en dat de verhouding tussen kruiden en grassen ook goed is. In de jaren na inzaai, vestigden zich steeds meer kruidachtigen in de vegetatie. Waaronder enkele beschermde soorten als Veldsalie, Rietorchis en Wilde Marjolein.

Biodiversiteit in de wijk

De omwonenden kunnen ook dit seizoen weer volop genieten van de vele kleurrijke plantensoorten die tot vlakbij hun voordeur reiken. Bovendien trekt de Heem-vegetatie veel insecten en kleine dieren aan, zoals vlinders, bijen, libelles, hommels, amfibieën en vogels. In 2015 werden voor het eerst het IJsvogeltje en de Aalscholver gezien. Kortom, de ecologische waarde van de Heem-vegetatie is enorm en dat maakt dit project zo’n succes.

Uitbreiding van de opdracht

Door de vakkundige aanpak en het sterk anticiperende vermogen van de uitvoering op ontwikkelingen in het veld, wordt nu ook het ernaast gelegen gebied, het zogenaamde ‘Kwelgebied in Goede Aarde’, in het Heem-onderhoud meegenomen. Na een gecombineerd veldonderzoek en bureaustudie (quickscan) in samenwerking met een ecologisch adviesbureau, heeft de gemeente de beide terreinen voor 5 jaar in onderhoud gegeven aan Jonkers hoveniers.

 

Wilt u meer informatie over natuurontwikkeling?

Neem dan contact op met Koen: 077-7113700 of k.hermans@jonkershoveniers.nl.

Natuurontwikkeling gemeente Boxtel

biodiversiteit in nieuwbouwwijk

biodiversiteit in nieuwbouwwijk

Natuurontwikkeling gemeente Boxtel

Natuurontwikkeling gemeente Boxtel

Natuurontwikkeling gemeente Boxtel

Natuurontwikkeling gemeente Boxtel

Natuurontwikkeling gemeente Boxtel

Natuurontwikkeling gemeente Boxtel

Natuurontwikkeling gemeente Boxtel

Natuurontwikkeling gemeente Boxtel

Natuurontwikkeling gemeente Boxtel