Onderhoud bloemenweiden

Onderhoud bloemenweiden 

Natuurlijk wilt u verzekerd zijn van een stabiele bloemenvegetatie waarvan u jaren kunt genieten. Daarom voert Jonkers hoveniers minimaal drie jaar onderhoud uit. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit:

  • planten- en bloemensoorten in opkomst monitoren
  • overheersende soorten afremmen
  • achterblijvende soorten stimuleren in hun ontwikkeling
  • natuurlijke vegetatie maaien en ruimen (minimaal een keer per jaar)

 

De ontwikkeling van de vegetatie en de fauna monitoren we gedurende het jaar. Aan het eind van het jaar kunt u de monitoringsresultaten van ons ontvangen in een overzichtelijk rapportje. Dit rapport is een perfect instrument om de waarde van de vegetatie te staven en de toename van de biodiversiteit in de jaren te monitoren.

 

Natuurlijk garantie

Na de onderhoudsperiode is er een stabiele bloemenvegetatie ontstaan die jaren in stand kan blijven. Belangrijk is dat de bloemenweide op vaste tijdstippen wordt gemaaid en geruimd.

 

Garantie bij natuurontwikkeling

Jonkers hoveniers garandeert voor aanleg van de vegetatie een percentage ingezaaide bloemen en de bedekking hiervan aan het eind van de garantieperiode. Een garantieperiode duurt in het algemeen 3 jaar. Na afloop van deze periode garandeert Jonkers hoveniers een stabiele bloemenvegetatie. Na 3 jaar is verlenging van de garantieperiode mogelijk, mits ook het onderhoud wordt verlengd.

 

48-uur service

Onze snelle 48-uur service kunt u inzetten voor: monitoring van de vegetatie, het afremmen van ongewenste soorten, het stimuleren van gewenste soorten en het bijwerken langs paden en randen.

Wil je meer weten over onderhoud bloemenweiden?

Bekijk ook onderstaande pagina's 

bloemenweiden

Bloemenweiden

ontwerp en aanleg bloemenweiden

Ontwerp en aanleg bloemenweiden

Heem