Breng een stukje natuur terug met een intensieve daktuin

Breng een stukje natuur terug  
met een intensieve daktuin 

Jonkers daktuinen is gespecialiseerd in het realiseren van een groene omgeving op daken. Zo brengen wij een stukje natuur terug binnen de stedelijke omgeving. Diverse onderzoeken tonen bovendien aan dat een groene omgeving een positieve bijdrage levert aan de productiviteit en creativiteit van medewerkers. Voor bedrijven in stedelijk gebied kan een daktuin dan ook een welkome invulling zijn voor het welzijn van alle medewerkers én voor de fauna in de omgeving.

Intensieve daktuin

Onder een intensieve daktuin verstaan we daktuinen die een gebruiks- of verblijfsfunctie hebben zoals een dakterras. De mogelijkheden van een intensieve daktuin zijn bijna gelijk aan de mogelijkheden in de volle grond. De enige beperkende factoren zijn de bouwkundige aspecten van het gebouw waarop de daktuin gerealiseerd wordt.

 

Alle intensieve daktuinen worden in de basis opgebouwd met een drainage-bufferlaag voor het opvangen en reguleren van hemelwater. De invulling van de daktuin kan variëren in type beplanting en het toepassen van bestratingsmaterialen. Graag lichten we een aantal systemen voor intensieve daktuinen toe:

  • Dakmoestuin
  • Dakpark
  • Natuurdak

Dakmoestuin

Urban Farming en stadsmoestuinieren zijn populaire termen. Een dakmoestuin of dakakker biedt interessante mogelijkheden binnen stedelijk gebied met weinig groene ruimte. Het kan een ontmoetingsplek zijn voor medewerkers of wijkbewoners die graag met moestuinieren bezig zijn. In het substraat kunnen groenten, fruit, kruiden en zelfs fruitbomen worden geplant. Deze beplanting heeft voldoende water nodig. Dit kan handmatig worden gedaan of met een beregeningssysteem met bijvoorbeeld druppelleidingen.

Dakmoestuin

Dakmoestuin

Dakpark

Deze vorm van een daktuin wordt geregeld toegepast op daken van ondergrondse parkeergarages. Er ontstaat een daklandschap met bomen en lanen: een waar park om te recreëren en te ontspannen. Deze kunnen ingevuld worden met een gazon en plantvakken met heesters, vaste planten en bomen. Door het plaatsen van bankjes krijgen voorbijgangers de gelegenheid om even achterover te leunen en te genieten van de groene omgeving.

Dakpark

Dakpark

Dakpark

Natuurdak

De naam ‘natuurdak’ zegt het al: het dak heeft de uitstraling van een stukje natuur of een bloemenweide. De beplanting van een natuurdak bestaat uit sedum, grassen, kruiden en vaste planten. Deze beplanting heeft veel variatie in bloeitijd en bloeikleur. Het biedt een leefruimte voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten. Een natuurdak draagt dan ook positief bij aan het stimuleren van de biodiversiteit. Met insectenhotels of andere maatregelen kunnen deze daken nog interessanter gemaakt worden voor insecten en kunnen een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de omgeving.

Natuurdak KIA Landgraaf

Natuurdak KIA Landgraaf

Natuurdak KIA Landgraaf

Natuurdak KIA Landgraaf

Heb je nog vragen over een intensieve daktuin? 

Neem dan contact op met:

Bas Janssen

Bekijk ook onderstaande pagina's: 

Solargroendak

Solargroendak

Sedumdak

Sedumdak

Groen-blauw dak

Groen-blauw dak