Natuurpro

Natuurpro 

Natuurpro is een netwerk van natuurprofessionals waaronder ecologische adviesbureaus, hoveniers en landschapsarchitecten. Alle partners van Natuurpro streven ernaar om de leefomgeving en de natuur hand in hand te laten gaan. Om zodoende een optimale situatie te creëren voor zowel natuur, mens als dier.

 

Natuurpro wil zowel in landelijk als in stedelijk gebied een natuurlijkere leefomgeving creëren. Dit doen zij middels samenwerking en kennisdeling. Jonkers is een van de natuurprofessionals in het netwerk van Natuurpro. Projecten als natuurinclusief bouwen en natuurlijke vegetaties kunnen Natuurpro en Jonkers samen voor u oppakken.

 

Samen met onze partners van Natuurpro kunnen we elk project van begin tot eind uitwerken en uitvoeren. Dus van landschapsontwerp en ecologisch advies tot het zo duurzaam mogelijk realiseren van de gekozen oplossing. Zo streven we er samen naar om de natuur in Nederland zo optimaal mogelijk in te vullen.

Wil je meer informatie

over Natuurpro?

Koen

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Heem website

RANOX

RANOX

Natuurlijke vegetaties

Natuurlijke vegetaties