Beek en Donk wint goud in nationale groenwedstrijd

Beek en Donk wint goud in nationale greenwedstrijd 

Steeds meer gemeenten en dorpskernen kiezen ervoor om plantsoenen te verfraaien met onderhoudsarme kleurrijke planten en/of natuurlijke bloemenweiden. Zo ook Beek en Donk en Stevensweert. Zij wonnen tijdens de Nationale Groendag op 21 september een prijs in de nationale groenwedstrijd Entente Florale 2016. Jonkers hoveniers is er trots op dat wij deze kleurrijke stroken mochten aanplanten.

Toegangswegen, doorgaande wegen en grote rotondes krijgen een hoge sierwaarde met onderhoudsarme kleurrijke planten. Woonwijken met groenstroken vol inheemse bloemen geven een gemeente een groen imago en vergroten het leefklimaat van bewoners aanzienlijk.

Beek en Donk groenste dorp van Nederland

Beek en Donk (dorpskern van de gemeente Laarbeek) won goud in de categorie dorpen en kleine steden. Stevensweert (dorpen/kleine steden) werd bekroond met zilver. De juryroute in Beek en Donk liep onder andere langs de Groene Long met de Muziektuin, kasteel Eijckenlust en de ecologische zones langs de Goorloop. Op de website van de gemeente Laarbeek vind je alle informatie over de deelname, waaronder het juryrapport en een filmpje.

Juryrapport Beek en Donk

In haar rapport over Beek en Donk zei de jury onder andere dat draagvlak vanuit het gemeentebestuur, professionele ambtenaren en actieve bewoners zorgen voor een goed groenbeleid, zowel op papier als in de praktijk. De gemeente toont aan echt te willen investeren in het groen. De jury noemt de kwaliteit van de buitenruimte hoog. Bij herinrichtingsopgaven zorgt de gemeente voor een klimaatbestendig plan, zeker als het om waterberging gaat. Dezelfde aandacht geven zij aan natuur en landschap.

Themacertificaten Entente Florale

De jury kent in de nationale groencompetitie Entente Florale ook themacertificaten toe als stimulans voor aandacht op specifieke, aan het gemeentelijk groen gerelateerde gebieden. Het themacertificaat voor Groen en Biodiversiteit ging naar Beek en Donk.

Stevensweert tweede groenste dorp van Nederland

Stevensweert werd op 21 september uitgeroepen tot 2e groenste dorp van Nederland. Naast het zilver won Stevensweert ook het themacertificaat Groen en Economie. Stevensweert scoort goed op het creëren van een heel nieuw recreatief aantrekkelijk landschap met aandacht voor de bestaansmogelijkheden van de inwoners. Dit ondanks de grote aanslag op het landschap door de grindwinning.

Groenvisie

Voor de gemeente Maasgouw, waar Stevensweert een dorpskern van is, kwam de deelname aan de groencompetitie precies op tijd. In mei is namelijk de Groenvisie Maasgouw 2030 vastgesteld. Hierin is de ambitieuze koers voor de komende jaren op het gebied van groen vastgelegd. Deze groenvisie is tijdens de competitie door de gemeente en vele vrijwilligers vol enthousiasme uitgedragen. En niet zonder resultaat, zoals nu blijkt.

Klimaatbestendige Stad

De Nationale Groendag 2016 stond in het teken van het thema ‘Klimaatbestendige stad’. Deze jaarlijks terugkerende dag is bedoeld om kennis te vergaren voor een ieder die de maatschappelijke en economische waarde van groen wil implementeren in het beleid voor de komende jaren.

Over Entente Florale Nederland

De stichting Entente Florale Nederland heeft als doel om het multifunctionele belang van het groen breed onder de aandacht te brengen van overheden, bedrijfsleven en burger. De groencompetitie is geen einddoel op zich, maar een uitstekend middel voor gemeenten om zich te profileren als groene gemeente.

Bekijk hieronder de afbeeldingen van  
kleurrijke beplanting in Beek en Donk