Gemeente Laarbeek kiest voor Bonte Berm concept om de biodiversiteit te bevorderen

Gemeente Laarbeek kiest voor Bonte Berm concept om de biodiversiteit te bevorderen 

14 maart 2021

De gemeente Laarbeek heeft in het najaar van 2020 de bermen langs de Ginderdoor laten aanplanten met Heem en bollen volgens het ‘Bonte Berm’ concept. Dit concept is speciaal ontwikkeld om de biodiversiteit te vergroten en in dit specifieke geval om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken. Het Bonte Berm concept is ontwikkeld door Natuurpro en JUB Holland. JUB gaf Jonkers de opdracht deze bloemrijke Bonte Berm aan te leggen.

De gemeente Laarbeek koos voor De Bonte Berm omdat zij het strak gemaaide gazon langs de weg een meer biodiverse invulling wilden geven: "In onze gemeente hebben we op diverse locaties het Heem-concept toegepast", vertelt Rob Tielemans, medewerker beheer groen bij de gemeente Laarbeek. "Dit voegt extra biodiversiteit toe en zorgt voor een fraaie aanvulling van onze buitenruimte. Op locatie Ginderdoor staan veel eikenbomen. We willen met behulp van de vroegbloeiende bloembollen de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups stimuleren. Bovendien staat er een kapel op deze locatie die een rustplek is voor passanten. De kleurrijke berm kleedt dit geheel mooi af."

Het Bonte Berm concept

De Bonte Berm staat garant voor een lange bloeitijd, een grote meerwaarde voor de biodiversiteit en behoeft slechts extensief, ecologisch onderhoud. Door de combinatie van bloembollen en inheemse kruiden bloeien er bloemen van januari tot en met september. De seizoensbeleving wordt hiermee enorm verstrekt ten opzichte van de voorgaande situatie; een wekelijks strak gemaaid gazon. Bovendien helpt het insecten en bijen aan voedsel in maanden dat dit nog erg schaars is. Van januari tot en met mei/juni bloeien de bollen, van mei tot en met september/oktober bloeit het inheems kruidenmengsel. Het Bonte Berm concept bundelt de krachten van één-, twee en meerjarige (inheemse) zadenmengsels met een op maat samengesteld bloembollenmengsel. Deze mengsels zijn altijd speciaal samengesteld voor een bepaald gebied.

Gemeente laarbeek

Gemeente laarbeek

Gemeente laarbeek

Gemeente laarbeek

Natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups

Bij de samenstelling van de inheemse kruidenvegetatie en de bloembollen is de nadruk gelegd op het natuurlijk bestrijden van de eikenprocessierups. Deze nachtvlinder zet omstreeks september de eitjes af in de toppen van de bomen. Nu in het voorjaar zitten de larven van de eikenprocessierups in de toppen van eikenbomen of zelfs ondergronds. In het voorjaar, omstreeks april komen de rupsen uit de eitjes. Dan staan de bloembollen en de kruidachtige vegetatie volop in bloei om de natuurlijke vijanden van deze rupsen aan te trekken. De inheemse kruiden en bloemen trekken insecten aan zoals de sluipwesp en de gaasvlieg. Sluipwespen leggen bijvoorbeeld hun eitjes in het lichaam van een rups, waarna de wespenlarf de rups opeet. Maar ook vogels, zoals kool- en pimpelmezen of boomklevers eten in groten getale rupsen.

Gemeente laarbeek

Gemeente laarbeek

Gemeente laarbeek

In september/oktober wordt het kruidenmengsel afgemaaid. De meest ideale tijd is afhankelijk van de weersomstandigheden. De zaadjes worden daarbij ter plekke uit de bloemaren geschud. Zij dienen gedeeltelijk als voedsel voor de vogels en een groot deel nestelt zich in de grond om volgend jaar weer tot bloei te komen. Voor zowel de Heem als de bollen is gekozen voor verwilderingsvegetatie. Dit houdt in dat de planten en bloemen elk jaar terugkeren en zich uitbreiden binnen het projectgebied. Dit project in Lieshout is een mooi voorbeeld van de Gemeente Laarbeek die vooruitdenkt en kiest voor een aanpak die ook op de lange termijn succesvol is en waar ecosystemen het werk overnemen van de mens.

Partners in het terugbrengen van kleur en natuur

De bollen werden geleverd door JUB Holland, tevens opdrachtgever in dit project. De inheemse zaden werden geleverd door Heem. Jonkers is een van de aangesloten hoveniersbedrijven die partner is van het Bonte Berm concept. Door deze samenwerking bundelen we kennis en kunde en zijn we in staat duurzame projecten met een hoge ecologische waarde te realiseren.

Wil je meer weten over het Bonte Berm concept? 

Neem dan contact op met:

Bas

Bekijk ook eens deze pagina's: 

Bloembollen

Tuintip: bloeiseizoen bloembollen

Eikenprocessierups

Eikenprocessierups natuurlijk bestrijden

Handboek Tiny Forest

Help de biodiversiteit toenemen