Top 5 inheemse bomen

Top 5 inheemse bomen  
voor het versterken van biodiversiteit en klimaatbestendigheid 

De afgelopen decennia verdwenen veel bomen en struiken uit onze leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat we er met z’n allen voor kiezen om de oorspronkelijke vegetatie weer terug te brengen in de natuur. Dat kan ook in jouw tuin! Zo werk je mee aan de versterking van biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Wij delen daarom in dit artikel een top 5 van inheemse bomen die veel insectensoorten aantrekken.

Veel bomen en struiken hebben de afgelopen jaren moeten wijken voor de bouw van woningen, industrie, infrastructuur en voor de landbouw. Hiervoor werden weliswaar ook bomen en struiken teruggeplant, maar die waren vaak afkomstig uit andere delen van Europa. Deze planten zijn veelal niet toegerust voor onze Nederlandse leefomstandigheden. Inmiddels is ruim 90% van de bomen en planten om ons heen van niet-inheemse herkomst. De ecologische gevolgen van deze niet-autochtone aanplant kunnen groot zijn, zowel voor de levensverwachting van de planten, het milieu als voor het voortbestaan van de verschillende ecosystemen in ons land.

Wilg

Er zijn meer dan 300 soorten wilgen. Eén van de bekendste is wellicht de treurwilg, maar deze is niet inheems. Van alle soorten wilgen zijn er ongeveer twaalf die uit Nederland komen, waaronder de amandelwilg en de boswilg. Wilgen staan graag in het licht en langs de waterkant, omdat ze snel groeien in een vochtige bodem. Wilgen worden ongeveer 30 jaar oud. Het hout van deze boom is zacht, waardoor ze na dertig jaar een storm meestal niet meer overleven. Een belangrijk kenmerk van de wilg is dat deze boomsoort wel 450 verschillende soorten insecten aantrekt. Vooral bijen komen graag af op de wilg.

Zomer- en wintereik

Deze inheemse boom zie je veel in Nederland. Vooral in bossen en parken zijn de winter- en zomereik veel te vinden. Ze lijken sprekend op elkaar, maar in de herfst kun je goed de verschillen zien. De wintereik houdt in de winter zijn bruine blad vast, terwijl de zomereik zijn blad laat vallen. Een eik trekt meer dan 420 soorten insecten aan, zoals vlinderrupsen en keverlarven. Zij voeden zich met de voedselrijke bladeren. Het is goed voor de stimulatie van de biodiversiteit dat er veel verschillende insecten op de boom afkomen. Bijvoorbeeld omdat er ook insecten bijzitten die de eikenprocessierups als een smakelijk hapje zien. Zo zorgt de natuur voor een deel zelf voor de bestrijding van deze rups.

Zachte en ruwe berk

Ook berken zijn veel voorkomende bomen in Nederland. De twee meest voorkomende én inheemse berkensoorten zijn de ruwe en zachte berk. Berken zijn eenvoudig te herkennen aan hun witte schors. De zachte berk staat graag op een vochtige, moerassige en voedselarme grond. Terwijl de ruwe berk liever op een zonnige tot licht beschaduwde plaats staat in bijvoorbeeld loofbossen. De berk groeit erg snel en wordt tachtig tot honderd jaar oud. Op deze twee inheemse berken komen meer dan 330 verschillende soorten insecten af. Een voorbeeld hiervan is het zilveren fluitje, een bijensoort die voor de verspreiding van zaden zorgt in de duinen.

Populier

De populier hoort bij de wilgachtige en typeert zich door zijn pluizige zaden en enkelvoudige bladeren. Het verschil met een wilg is het driehoekige, ruitvormige blad van de populier. Een populier kan erg dik worden. Met een stamomtrek van wel zes meter, behoren ze tot de dikste bomen. Er zijn meer dan 40 soorten populieren, maar slechts twee soorten zijn inheems. Dit zijn de zwarte populier en de ratelpopulier. De populier houdt van een vochtige, voedselrijke grond. De populier trekt bijna 200 verschillende soorten insecten aan. De meest voorkomende insecten zijn de satijnvlinder en de horzelvlinder.

Grove den

Er zijn veel naaldbomen in Nederland, maar de grove den is een van de weinige inheemse. Je herkent de grove den aan zijn oranjebruine schors bovenaan de stam. De grove den houdt van droge stuifzandgebieden, waar de grondwaterspiegel dicht bij de oppervlakte komt. Op natte bodems groeit de grove den ook goed, maar hij zal het daar vaak moeten afleggen tegen de loofbomen. De grove den wordt 25 tot 35 meter hoog en is een voedselbron voor vogels en ruim 170 verschillende insectensoorten, zoals de tientallen verschillende soorten lieveheersbeestjes. Zij zoeken hun voedsel op het blad en op de dennen. Dit voedsel is voornamelijk blad- en schildluis die een bedreiging voor de grove den kunnen zijn.

Bekijk ook eens onderstaande pagina's 

Top 5 mooiste klimplanten

Top 5: mooiste klimplanten

Jonkers zet zich in voor het klimaat en de biodiversiteit

Jonkers zet zich in voor biodiversiteit

Ecologisch bermbeheer stimuleert biodiversiteit

Ecologisch bermbeheer goed voor biodiversiteit