Gemeente Bergen neemt klimaatadaptieve maatregelen met wadi omringd door biodiverse beplanting

Gemeente Bergen neemt klimaatadaptieve maatregelen 
met wadi omringd door biodiverse beplanting 

De gemeente Bergen zocht naar een duurzame oplossing om hemelwater te bergen en infiltreren tijdens reguliere buien, maar ook bij extreme weersomstandigheden, zoals hoosbuien. Jonkers heeft de gemeente hierin geadviseerd en volledig ontzorgd; van ontwerp tot realisatie inclusief meerjarig onderhoud. Het resultaat is een natuurlijk ingericht park met een aantrekkelijke wadi aan de Bessembiender in Siebengewald.

Het hoofdelement in dit project was het creëren van een wadi die het regenwater dat in de wijk valt, kan bergen en vervolgens langzaam afgeeft aan het grondwater. In dit gebied zijn twee belangrijke functies gecombineerd; klimaatadaptieve maatregelen nemen en de mogelijkheid bieden tot recreëren. Dit laatste is vormgegeven door de openbare ruimte rondom de wadi in te richten als een natuurlijk buurtparkje. Rondom de wadi is een bloemrijke inheemse HEEM-vegetatie ingezaaid, bomen en vaste planten aangeplant, ecologische voorzieningen getroffen en er is een brug met looppaden aangelegd. Zo wordt de biodiversiteit een handje geholpen én ontstaat er een aantrekkelijk parkje voor omwonenden en passanten om in te vertoeven.

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Verschillende bomen met ecologische waarde

“Om de biodiversiteit te stimuleren zijn er verschillende soorten bomen aangeplant met elk een ecologische meerwaarde. De een draagt bessen die dienen als voedsel voor vogels, de ander bloeit heel mooi en trekt insecten aan”, vertelt Bas Janssen ontwerper bij Jonkers. “De Lindebomen zijn ecologisch zeer waardevol omdat ze bloeien omstreeks eind juni. In deze tijd is er een ‘dip’ in de op te nemen nectar, waardoor de Linde druk bezocht wordt door insecten. De bomen geven het parkje daarnaast ook wat body en zorgen voor schaduw.

Ontspannen in het groen

Om de biodiversiteit nog meer te stimuleren zijn er ook twee insectenhotels geplaatst en twee hoge palen van vier meter boven maaiveld met daarin een vleermuizenkast. In het parkje zijn bankjes geplaatst, zodat passanten lekker kunnen gaan zitten en genieten van alle flora en fauna om hen heen. Ook loopt er een wandelpad door het parkje en via een hardhouten brug kun je het water over steken. Het parkje wordt sfeervol aangelicht met eiken palen die voorzien zijn van zonnecollectoren. Het verlichtingselement geeft op en subtiele wijze licht en richt zijn lichtbundel naar de grond. Zo is het park s ’avonds toch verlicht, maar geeft het geen lichtverstoring voor bijvoorbeeld vleermuizen of vogels.

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Een fijne leefomgeving voor kikkers, libellen en salamanders

Al het hemelwater dat in deze wijk op de verharding valt, wordt naar de wadi in het parkje geleid. Zo ontstaat er geen wateroverlast meer in de wijk en biedt het water in de wadi een fijne leefomgeving voor kikkers, libellen, salamanders en andere dieren. De wadi is ingedeeld in drie zones. In de eerste zone komt het water binnen. Wanneer deze zone vol is, stroomt het water in zone twee. Wanneer de tweede zone vol is, stort het water over in zone 3. Dat is de diepste en grootse wadi. Elke zone heeft een eigen vochthuishouding. Door deze variatie kunnen er ook verschillende plantensoorten gedijen.

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Biodiverse beplanting die aansluit bij de landelijke omgeving

Verder is het parkje voorzien van een border met kleurrijke vaste (GreentoColour®)-beplanting. Deze beplanting ligt tegen de appartementen aan en geeft een iets meer gecultiveerd beeld, maar is toch zeer waardevol uit esthetisch en ecologisch oogpunt. Er is getracht om een zo natuurlijk mogelijke overgang te creëren van de vaste planten naar inheemse beplanting. Meer naar het omliggende landschap toe koos Bas voor inheemse beplanting bestaande uit Heem en verwilderingsbollen van JUB Holland. Inheemse planten komen van nature voor in zijn omgeving.

 

De wandelpaden zijn uitgevoerd in halfverharding die ook gebruikt wordt in het Maasduinengebied binnen deze gemeente. Er is gekozen om geen kantopsluiting te gebruiken, zodat er een glooiende overgang is tussen de paden en de kruidenvegetatie. Daarnaast zit er in de halfverharding ook kalk. Dit zorgt er weer voor dat naast de randen van de paden bijzondere planten kunnen groeien.

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Gemeente Bergen plaatst wadi en biodiverse planten

Onderhoud voor een duurzaam resultaat

Gedurende drie jaar voert Jonkers het onderhoud uit in dit park, zodat er een stabiele en duurzame vegetatie ontstaat. “Wij monitoren dit project constant, zoals al onze HEEM-projecten”, vertelt Bas. “Aan het einde van ieder jaar krijgt de gemeente Bergen een uitgebreide rapportage met daarin vermeld welke flora en fauna er geconstateerd zijn in dit gebied. Dit geeft de gemeente handvaten om aan te tonen wat ze al doen binnen de gemeente om de biodiversiteit te stimuleren.”

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een wadi? 

Neem dan contact op met:

Bas

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Voorkom uitdroging, plaats een wadi

Voorkom uitdroging, plaats een wadi!

waterklaar

Kies voor een waterklare buitenruimte!

Wadi Leunen

Wadi Leunen