Voorkom uitdroging én wateroverlast met een bloemrijke wadi!

Voorkom uitdroging én wateroverlast met een bloemrijke wadi! 

Steeds vaker komt het voor dat het rioolstelsel overbelast wordt door hevige regenval. Daarnaast wordt onze grond ook steeds droger. Waterklare tuinen zijn hiervoor een oplossing, maar ook wadi’s helpen mee om meer vocht in onze bodem te krijgen. Wadi's die je aanplant met bloemrijke beplanting bevorderen tevens de biodiversiteit. Zo zorg je met een wadi voor een win-win-win situatie!

Wat is een wadi?

Wadi staat voor Water Afvoer Door Infiltratie. Een wadi is een wateropvang voor hemelwater en zorgt ervoor dat dit water in de bodem kan infiltreren. Zo wordt het rioolstelsel minder belast en misschien wel belangrijker: het grondwater wordt aangevuld.

Wadi Venray

Wadi Venray

Wadi Leunen

Wadi Venlo

Beplanting in wadi’s

Vaak zijn wadi’s bekleed met gras. Gras zorgt er echter voor dat de grond na een aantal jaar dichtslipt en het water minder goed kan infiltreren. Een wadi die met diverse beplanting is begroeid, zorgt voor een goede bodemkwaliteit. Door de worteling van de plant wordt de bodem luchtiger en kan water beter infiltreren in de grond, ook op de lange termijn. Planten die geschikt zijn voor een wadi kunnen goed tegen droogte én tegen vocht. Door wadi’s te beplanten met specifieke vegetatie, kunnen wadi’s bovendien een rol spelen bij het bevorderen van de biodiversiteit in de stad en krijgen ze een aantrekkelijkere uitstraling.

Wadi Rotonde van Morgen

Aanleg Wadi

Wadi

Wadi

Wadi's ter bevordering van de biodiversiteit

Meer natuurlijk vormgegeven wadi’s kunnen ook dienen als natuurlijk leefgebied en/of een ecologische verbindingszone in de wijk en in de stad. Hierbij is van belang dat de vegetatie hoog opgaand is om dekking te bieden voor kleine zoogdieren, amfibieën en insecten zoals dagvlinders en sprinkhanen.

Bekijk hier een kort filmje van Waterklaar over het nut van een wadi: 

Het nut van een wadi

Bas Janssen van Jonkers is gespecialiseerd in watervraagstukken. Hij benadrukt de noodzaak van wadi’s voor een goede waterhuishouding, nu en in de toekomst. “Vroeger werden er diverse maatregelen genomen om regenwater zo snel mogelijk af te voeren naar het riool of grote rivieren. Beken werden recht getrokken, boeren gingen hun land zo inrichten dat het water zo snel mogelijk richting grote rivieren werd gestuurd, zodat de akkerbouw zo productief mogelijk werd. Toen waren dit logische maatregelen. Nu ondervinden we de nadelen hiervan: de bodem raakt uitgedroogd. Dit is vooral merkbaar in grote natuurgebieden. Met name in Limburg en Brabant is dit al een probleem. Deze provincies liggen hoger dan de rest van Nederland en daar droogt de grond als eerste uit. Het is dan ook belangrijk om in actie te komen om regenwater te laten infiltreren op de plek waar het valt en het grondwater op het niveau te krijgen zoals het vroeger was!”

Wil je meer weten of de mogelijkheden van een wadi? 

Neem dan contact op met:

Bas

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Rotonde van Morgen

Opening van Rotonde van Morgen

waterklaar

Kies voor een waterklare buitenruimte!

Wadi Leunen

Wadi Leunen