Aandacht voor biodiversiteit op Wereld Milieu Dag

Aandacht voor biodiversiteit op Wereld Milieu Dag! 

22 mei 2020

Sinds 1974 wordt op 5 juni de World Environment Day georganiseerd. Deze dag is in het leven geroepen om bedrijven, overheden en individuen bewust te maken van de actuele milieuproblemen. Elk jaar vindt de viering van deze dag in een andere stad plaats en dit jaar is dat Colombia met hulp van Duitsland. Het thema van de Wereld Milieu Dag is dit keer: biodiversiteit. Wereldwijd nemen de verschillende soorten planten en dieren drastisch af. Heel belangrijk dus om met z'n allen in actie te komen en de biodiversiteit in onze leefomgeving te bevorderen.

In meer dan 100 landen worden op 5 juni verschillende acties ondernomen om de wereld een beetje beter te maken. De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Binnen de komende tien jaar zullen er meer dan één miljoen diersoorten verdwijnen. Dit houdt in dat één op de vier hiervan een bekend soort is. De afgelopen 50 jaar zag men de populatie wilde dieren al met 60% afnemen. Maar ook de natuur wordt getroffen. Zo is er tussen 2010 en 2015 meer dan 32 miljoen hectare bos verdwenen. Wanneer deze lijn wordt doorgetrokken, zal dit grote gevolgen hebben voor de mensheid, de gezondheidssystemen en de voedselindustrie.

Dit jaar staat de Wereld Milieu Dag daarom in het teken van de biodiversiteit. Biodiversiteit is van groot belang voor het welzijn van mensen en dieren. Veel verschillende dieren en planten zorgen er namelijk voor dat de bodem vruchtbaar blijft en er veel levenden organismen blijven bestaan. Door alle nieuwe ontwikkelingen in onze huidige samenleving gaat het erg slecht met de wereldwijde biodiversiteit. Dit kan leiden tot een uitsterving van sommige soorten planten of dieren.

Help ook mee de biodiversiteit te vergroten! Bekijk onze tips en ontdek hoe je dit doet.

Kijk hier voor meer informatie over de Wereld Milieu Dag.

Bekijk ook eens onderstaande pagina's: 

insectvriendelijke tuin

Maak je tuin insectvriendelijk

Jonkers biodiversiteit

Jonkers zet zich in voor biodiversiteit

Vergroen je tuin

Leef gezond, vergroen je tuin