Lezing over de voordelen van een wadi

Lezing over de voordelen en het belang van een wadi 

Op maandag 20 september verzorgen Giel van Eck en Jonkers een presentatie over de voordelen van een Wadi in activiteitencentrum Zalzershaof in Hout-Blerick. Deze inspirerende presentatie vindt plaats om 19.30 uur en is bedoeld voor iedereen die op eigen terrein water wil bergen en interesse heeft in klimaatadaptieve maatregelen.

Wat is een wadi?

Wadi staat voor Water Afvoer Door Infiltratie. Een wadi is een wateropvang voor hemelwater en zorgt ervoor dat dit water in de bodem kan infiltreren. Zo wordt het rioolstelsel minder belast en misschien wel belangrijker: het grondwater wordt aangevuld. Het water valt, infiltreert in de bodem en komt uiteindelijk gezuiverd in het grondwater terecht. Waterberging middels groene daken en wadi’s is een klimaatadaptieve oplossing.

Inhoud van de lezing

Tijdens deze lezing vertellen Giel van Eck, projectleider van de publiekscampagne Waterklaar, en Peter Grubben van Jonkers over de noodzaak van wadi’s. Zij delen informatie over passende beplanting en grondverbetering. Zodat de doorlatendheid van de bodem voor grondwater verbeterd wordt. Dit wordt ook wel de k-waarde genoemd.

Meer over de sprekers

Giel van Eck wordt ook wel de 'waterklaarmakelaar' genoemd. Waterklaar informeert en motiveert burgers om op eigen terrein anders om te gaan met regenwater.

Jonkers zet zich intensief in voor klimaatadaptatie door steden te vergroenen. Waar mogelijk informeren en enthousiasmeren wij particulieren, bedrijven en overheid te kiezen voor klimaatadapatieve maatregelen.

Voor wie

Deze lezing is voor iedereen die op eigen terrein water wil bergen en interesse heeft in klimaatadaptieve maatregelen. De entree is gratis voor leden van Groei en Bloei, niet leden betalen € 5,-. De lezing begint om 19.30 uur op locatie Hans Theunissenzaal Activiteitencentrum Zalzershaof, Zalzerskampweg 64 in Hout-Blerick.

Bekijk ook onderstaande pagina's 

wadi

Voorkom uitdroging, plaats een wadi

waterklaar

Kies ook voor een waterklare tuin

wadi bergen

Gemeente Bergen kiest voor een wadi