Heem en bollen voor meer biodiversiteit

Heem en bollen voor meer biodiversiteit 

Enige jaren geleden ontstond het idee om natuurlijke bloembollen in Heem bloemenweiden aan te planten. Op kleine schaal werd al geëxperimenteerd met bijvriendelijke en natuurlijke bloembollen in bloemrijke Heemprojecten. Het Heem en Bollen concept zorgt ervoor dat het bloeiseizoen eerder begint. Bermen kunnen met dit concept al in januari en februari in bloei staan. Dit is erg belangrijk voor de insecten die al vroeg tevoorschijn komen, zoals hommels en bijen.

Het Heem en bollen-concept zorgt ervoor dat het bloeiseizoen van een natuurlijke bloemenweide eerder begint. Bermen kunnen met dit concept al in januari en februari in bloei staan. Dit is erg belangrijk voor de insecten die al vroeg tevoorschijn komen, zoals hommels en bijen. Hommels vliegen al vanaf februari rond en zitten graag op bloeiende wilgen en bloemen, maar het probleem is dat met name de bloemen er vroeg in het jaar nog niet zijn.

Het nieuwe Heem en bollen-concept bestaat uit een samenstelling van stabiele, inheemse en autochtone Heem-kruidenvegetaties gebundeld met een specifiek ontwikkeld bollenmengsel van JUB Holland. Hiermee wordt een vegetatie gecreëerd met een lange bloeitijd, grote meerwaarde voor biodiversiteit en extensief, ecologisch onderhoud.

 

Het idee voor het gebruik van bollen in Heem is ontstaan door Peter Grubben van Jonkers. In samenspraak met Willem Zandbergen van JUB Holland zijn soorten uitgezocht en per locatie wordt hier een keuze uit gemaakt. Met dit nieuwe concept bundelden zij hun kennis en krachten om dit succesvolle concept te ontwikkelen en te realiseren. Het initiatief voor Heem en bollen komt van JUB en Natuurpro. Deze laatste is een netwerk van natuurprofessionals waaronder ecologische adviesbureaus, landschapsarchitecten en hoveniers. Jonkers maakt hier ook deel van uit. Samen willen deze partners het beste voor de natuur en voor dieren.

Krachten bundelen voor biodiversiteit

JUB Holland is specialist in het samenstellen van o.a. kleurrijke, biodiverse bollenmengsels. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.

Jonkers is actief in het duurzaam vergroenen van de leefomgeving van mensen. Natuurontwikkeling en in het bijzonder het Heem kruidenconcept is daarbij een belangrijke activiteit.

Promotiecampagne

Om het concept Heem en bollen breed bekend te maken bij onder andere gemeentes, architectenbureaus en ecologische bureaus, organiseerden Jonkers en JUB dit jaar drie

bijeenkomsten. Zij willen met deze bijenkomsten en met nog andere activiteiten in de toekomst Heem en bollen bij iedereen onder de aandacht brengen. Zodat bermen in Nederland verrijkt gaan worden met langdurig bloeiende bermen zowel interessant voor vlinders, bijen, hommels en andere insecten, maar ook voor mensen. Op deze wijze worden 'ecologische woestijnen', wat frequent gemaaide bermen nu eenmaal zijn, weer ecologisch interessante biodiverse stukjes natuur in een urbane omgeving. Natuur in stad en dorp.

Wil je meer informatie over Heem en bollen? 

Neem dan contact op met:

Peter Grubben

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Help insecten met Heem en bollen

Help insecten met Heem en bollen

Heem

Heem natuurontwikkeling

insectvriendelijk

Maak je tuin insectvriendelijk