De Bonte Berm voor meer bloei en biodiversiteit

Het Bonte Berm-concept voor meer bloei en biodiversiteit 

Enige jaren geleden ontstond het idee om natuurlijke bloembollen in Heem bloemenweiden aan te planten. Op kleine schaal werd al geëxperimenteerd met bijvriendelijke en natuurlijke bloembollen in bloemrijke Heemprojecten. Het Bonte Berm-concept zorgt ervoor dat het bloeiseizoen eerder begint. Bermen kunnen met dit concept al in januari en februari in bloei staan. Dit is erg belangrijk voor de insecten die al vroeg tevoorschijn komen, zoals hommels en bijen.

Het Bonte Berm-concept zorgt ervoor dat het bloeiseizoen van een natuurlijke bloemenweide eerder begint. Bermen kunnen met dit concept al in januari en februari in bloei staan. Dit is erg belangrijk voor de insecten die al vroeg tevoorschijn komen, zoals hommels en bijen. Hommels vliegen al vanaf februari rond en zitten graag op bloeiende wilgen en bloemen, maar het probleem is dat met name de bloemen er vroeg in het jaar nog niet zijn.

De Bonte Berm voor een lange, gevarieerde bloei

De Bonte Berm bestaat uit een samenstelling van stabiele, inheemse en autochtone Heem-kruidenvegetaties gebundeld met een specifiek ontwikkeld bollenmengsel van JUB Holland. Hiermee wordt een vegetatie gecreëerd met een lange bloeitijd, grote meerwaarde voor biodiversiteit en extensief, ecologisch onderhoud.

Het idee voor het gebruik van bollen in Heem is ontstaan uit een samenwerking tussen Heem, Natuurpro en JUB Holland. Natuurpro is een netwerk van natuurprofessionals waaronder ecologische adviesbureaus, landschapsarchitecten en hoveniers. Jonkers maakt hier ook deel van uit. Samen willen deze partners het beste voor de natuur en voor dieren.

Krachten bundelen voor meer biodiversiteit

JUB Holland is specialist in het samenstellen van o.a. kleurrijke, biodiverse bollenmengsels. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de Vlinderstichting en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.

Jonkers is actief in het duurzaam vergroenen van de leefomgeving van mensen. Natuurontwikkeling en in het bijzonder het Heem kruidenconcept is daarbij een belangrijke activiteit.

Wil je meer informatie over de Bonte Berm? 

Neem dan contact op met:

Koen

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Help insecten met Heem en bollen

Help insecten met Heem en bollen

Heem

Heem natuurontwikkeling

insectvriendelijk

Maak je tuin insectvriendelijk