Faunascherm beschermt dieren tijdens aanleg natuurbrug

Faunascherm beschermt dieren tijdens aanleg natuurbrug 

04 juni 2018

Jonkers werkt samen met RANOX natuuraannemer aan het behoud en herstel van natuur. Dit doen we in de vorm van veelzijdige projecten waarbij een ecologische focus altijd leidend is. In dit artikel vertelt Dennis van Hooren, RANOX-projectleider bij Jonkers, meer over het plaatsen van faunaschermen bij natuurbrug de Mortelen.

“In maart hebben we de laatste hand gelegd aan een omvangrijk faunascherm rond de toekomstige Natuurbrug de Mortelen. Deze natuurbrug komt ten noorden van Best te liggen en zal de drukke spoorlijn tussen Den Bosch en Eindhoven overbruggen”, vertelt Dennis. “Het faunascherm zorgt ervoor dat er tijdens de bouw van de natuurbrug geen schade wordt veroorzaakt aan beschermde diersoorten.”

“De natuurbrug is bedoeld voor groot wild, zoals dassen, reeën en edelherten. Het faunascherm zal vooral reptielen en amfibieën beschermen”, zegt Dennis. “In het projectgebied komen onder andere de kamsalamander, poelkikker, levendbarende hagedis en hazelworm voor.” Omdat deze dieren onder de Wet natuurbescherming vallen, is opdrachtgever Prorail verplicht om tijdens de werkzaamheden maatregelen te treffen die schade aan deze diersoorten voorkomen.

 

“Twee jaar geleden plaatsten we al een faunascherm rondom de toekomstige bouwplaats”, weet Dennis. “Medewerkers van adviesbureau Regelink Ecologie & Landschap hebben de aanwezige amfibieën en reptielen toen weggevangen en weer uitgezet in geschikt leefgebied direct buiten het plangebied. Er zijn toen ook vleermuiskasten geplaatst voor de gewone dwergvleermuis.”

Faunascherm

Faunascherm

Faunascherm

Tijdelijke maatregel

Op dit moment worden ook faunaschermen geplaatst langs de bouwwegen die naar het plangebied leiden. Deze tijdelijke maatregel moet voorkomen dat de zware machines en vrachtwagens die de natuurbrug helpen bouwen, onderweg dieren overrijden. Langs de toegangsweg door het bos en de ventweg langs het spoor staat straks in totaal maar liefst 5 kilometer aan faunascherm. Deels zijn deze schermen 2 jaar geleden al geplaatst, In maart is een deel opgeleverd en in juni volgt nog 1,5 kilometer.

 

De bouw van de natuurbrug begint over een paar maanden en zal naar verwachting anderhalf jaar duren. Als alle werkzaamheden klaar zijn, worden de faunaschermen weer verwijderd. Ondertussen worden ze door RANOX onderhouden. De ecologische begeleiding bij de aanleg van de faunaschermen en het wegvangen van amfibieën en reptielen die zich aan de verkeerde kant van het scherm bevinden, wordt gedaan door medewerkers van adviesbureau Ecologica. Ecologica is een van de partners van RANOX natuuraannemer.

Faunascherm

Faunascherm

Faunascherm

Belangrijke schakel in het Groene Woud

Het projectgebied ligt midden in het Groene Woud, een Nationaal Landschap van ongeveer 35.000 hectare in het hart van de provincie Noord-Brabant. Het is een gevarieerd landschap met bos, hei, beken en kleinschalig cultuurlandschap. Deze variatie vormt de basis voor een zeer grote biodiversiteit. Natuurbrug de Mortelen verbindt de kernnatuurgebieden Kampina, de Mortelen, de Scheeken en het Dommeldal en vormt dus een belangrijke schakel in het Groene Woud.

Heb je meer vragen over faunaschermen? 

Neem dan contact op met

Koen Hermans

Bekijk ook eens deze pagina's: 

Ranox vier projecten

4 projecten van Ranox uitgelicht

RANOX

Partner Ranox natuuraannemer

Jonkers en Ranox

Samenwerking Jonkers & Ranox