Jonkers hoveniers vraagt aandacht voor water

Jonkers hoveniers vraagt aandacht voor water  

De afgelopen weken hebben veel regio’s in Nederland wateroverlast gehad als gevolg van hevige regenbuien. Het wordt steeds duidelijker dat we niet meer om de waterproblematiek heen kunnen. In de toekomst worden zware regenval, maar ook lange perioden van droogte alleen maar erger. Jonkers hoveniers wil helpen de waterproblematiek te bestrijden door klanten en relaties te informeren en te adviseren over het duurzaam gebruik van water. Ook u kunt hieraan een steentje bijdragen.

Jonkers hoveniers vindt het belangrijk om de buitenruimte zo duurzaam mogelijk in te richten, en een onderdeel hiervan is water. De natuur heeft water nodig, geen tekort maar ook geen overvloed. Voordat de mens grote delen van de natuur veranderde in een stedelijke omgeving, infiltreerde het regenwater in de grond. Tegenwoordig proberen we het water zo snel mogelijk af te voeren, en dat gebeurt voornamelijk via het riool. Het riool kan bij hevige regenval de hoeveelheid af te voeren water niet verwerken, waardoor straten en kelders vol lopen met water. Door water via het riool af te voeren, komt het bovendien niet ten goede aan de directe omgeving en beplanting. Dit zorgt ervoor dat de bodem waarop wij leven in warme perioden een tekort aan water heeft en in natte periodes een overvloed aan water.

Regenwater 'teruggeven' aan de natuur

Jonkers hoveniers is van mening dat de huidige waterproblematiek grotendeels opgelost kan worden door het overtollige regenwater gecontroleerd terug te geven aan de natuur en door het hergebruiken van water in en rondom het huis. Wij vertellen onze klanten graag over alle mogelijkheden die er zijn om op een duurzame manier met water om te gaan. In een tuinontwerp kun je op allerlei manieren klimaatsvriendelijke elementen aanbrengen, met zowel innovatieve als traditionele middelen. Bijvoorbeeld door regenwater af te koppelen van het riool en dit water af te voeren via bodeminfiltratie of door het opslaan van dit water, ook wel waterbuffering genoemd. Waterbuffering kan bijvoorbeeld via groene daken.

Jonkers hoveniers is partner van Waterklaar

Borrelende toiletten, straten die blank staan, ondergelopen kelders... Overheden en betrokken instanties doen er alles aan dit tegen te gaan, maar zij hebben uw hulp nodig. Een goede waterhuishouding begint namelijk in uw eigen tuin. Daarom is Jonkers hoveniers partner van Waterklaar. Samen geven wij tips en informatie over maatregelen die u zelf kunt nemen om de wateroverlast in uw eigen omgeving te verminderen. Lees hier alvast wat tips om uw tuin waterklaar te maken.

Heeft u vragen over het waterklaar maken van uw tuin? Neem dan contact op met Jonkers hoveniers.

Meer weten? Bekijk dan ook de website van Waterklaar.

Bekijk ook onderstaande pagina's 

waterklare tuin

Maak uw tuin waterklaar

giel van eck

Aangenaam: Giel van Eck

waterklaar

Waterklaar