Tuintip: Najaarsbeurt daktuin

Tuintip: Najaarsbeurt daktuin 

Jonkers zorgt niet alleen voor de aanleg van daktuinen, ook het onderhoud ervan is belangrijk. Regelmatig onderhoud van daktuinen zorgt ervoor dat de beplanting en de afwatering goed blijven functioneren. En aangezien het alweer herfst is, hebben de daktuinen nu ook een najaarsbeurt nodig. Peter Maessen geeft een aantal onderhoudstips voor de daktuin.

“Onderhoudsbeurten voor extensieve daktuinen, zoals sedumdaken, voeren wij drie keer per jaar uit”, zegt Peter. “In het voorjaar, midden zomer en in het najaar. Het onderhoud op een sedumdak bestaat onder meer uit onkruid wieden, bemesten en kale plekken bijzaaien. Een intensieve daktuin, zoals een dakterras, heeft bijna hetzelfde onderhoud nodig als een tuin in de volle grond. Denk hierbij aan planten en bomen snoeien, gras maaien en schoffelen. De najaarsbeurt bestaat voornamelijk uit onkruid en blad verwijderen, het controleren van de hemelwaterafvoeren en het bekalken van het substraat.”

Onkruid verwijderen

“Tussen de beplanting en in de vegetatievrije zone dienen het onkruid en zaailingen van bomen en struiken verwijderd te worden”, vertelt Peter. “De vegetatievrije zone is een strook van tegels of grind langs dakranden, lichtkoepels of bijvoorbeeld airco-installaties. Via deze zone wordt regenwater eventueel afgevoerd. Daarnaast draagt deze zone bij aan brandveiligheid.

najaarsbeurt daktuin

najaarsbeurt daktuin

najaarsbeurt daktuin

najaarsbeurt daktuin

Controleren van de afvoeren

“Het is belangrijk dat het hemelwater dat op het dak terecht komt, goed wordt afgevoerd. Wanneer er water op het dak blijft staan, dan stagneert de afvoer ergens”, legt Peter uit. “Het controleren van het afwateringssysteem en van afvoeren via een inspectieput is daarom belangrijk. Verwijder ook het blad dat op het dak ligt, zodat deze de afwatering niet kan verstoppen en de beplanting hieronder niet verstikt.”

Bekalken

“Ook de zuurtegraad van het substraat waar de beplanting in groeit moet op pijl blijven. De pH waarde voor een goed functionerend bodemleven moet tussen de 6.0 en 6.8 zijn”, weet Peter. “Bij een te zure grond is er meer kans op mosvorming. Kalk zorgt ervoor dat deze zuurtegraad in balans blijft. Voor de plant is dit van belang om voedingsstoffen uit de bodem op te kunnen nemen.

 

Bekalken kan het beste in het najaar zodat de bodem dit gedurende de wintermaanden kan verwerken. Zo kan de beplanting hier in het voorjaar optimaal gebruik van maken, zodra het weer begint te groeien en te bloeien.”

Wil je meer weten over het onderhoud van daktuinen? 

Neem dan contact op met:

Peter Maessen

Bekijk ook eens deze pagina's: 

daktuinkalk

Daktuintip: gebruik kalk

automatische beregening

Automatische beregening

onderhoud daktuin

Onderhoud daktuin