Symposium 'Samen bouwen aan de groene stad'

18 maart 2020  
Symposium Samen bouwen aan de groene stad 

Het stimuleren van biodiversiteit en het verhogen van natuurwaarden binnen de stedelijke omgeving is een actueel thema. Het is nu tijd om in actie te komen en samen te bouwen aan de groene stad van de toekomst! Dit verbetert het leefklimaat op diverse vlakken, denk aan gezondheid, leefbaarheid, sociale en economische voordelen.

 

Kom naar het symposium 'Samen bouwen aan de groene stad' om nog  grotere stappen te zetten!

DATUM: woensdag 18 maart 2020

TIJDSTIP: 12.30 - 17.00

LOCATIE: Villa Flora - St. Jansweg 20, Venlo

 

Deelname aan het symposium is gratis. Meld je snel aan want vol = vol!

Meld je aan!

Sneller in actie door meer samenwerking

Bedrijven uit de bouwwereld, architecten, maar ook overheden kunnen samen werken aan de verbetering van het leefklimaat binnen de stedelijke omgeving. Mondjesmaat ontstaan steeds meer initiatieven en oplossingen om de kwaliteit van de leefomgeving binnen de stedelijke omgeving te verbeteren. Door sterkere samenwerking kunnen grotere stappen gezet worden! Tijdens het symposium komen de diverse stakeholders bij elkaar die samen het verschil kunnen maken. 

Bekijk de flyer

Programma

Middels presentaties en workshops helpen we je interactief verder om invulling te geven aan jouw vraagstuk en zoeken we de samenwerking op. Je krijgt praktische tips om zelf mee aan de slag te gaan. De volgende sprekers komen aan bod:

  • Tim van Hattum – programmaleider Green Climate Solutions bij de Wageningen University & Research. Waarom investeren in een groene stad?
  • Henk Vlijm – Hoe kunnen daken een rol spelen in de uitdagingen van de waterparagraaf en het stimuleren van biodiversiteit?
  • Hank van Tilborg – Hoe past natuurinclusief bouwen binnen de stedelijke en landschappelijke omgeving?
  • Gert-Jan Koopman – Natuurontwikkeling: wat zijn oplossingen om biodiversiteit bij de inrichting van terreinen te stimuleren?

Green Climate Solutions 
Wageningen University & Research 

Wageningen University & Research doet onderzoek naar de effecten van groen binnen de stedelijke omgeving. Programmaleider Green Climate Solutions, Tim van Hattum, is gastspreker van het symposium. Lees hieronder zijn artikel over het belang van investeren in een groene stad. 

Lees meer

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Daktuinen

Daktuinen

BREEAM keurmerk

BREEAM keurmerk