Subsidie voor afkoppelen regenwater

Regionale subsidie voor het afkoppelen van regenwater  

Door minder regenwater in het riool te lozen voorkomen we dat riolen overbelast raken tijdens hevige regenbuien, en dat daardoor straten, tunnels en (bedrijfs)tuinen blank komen te staan. In dit artikel leest u meer over het belang van afkoppelen en we geven een overzicht van de gemeenten in de regio rondom Venlo die subsidie verstrekken.

Tijdens de afgelopen zomer hadden veel plaatsen in Nederland opnieuw te kampen met overlast en schade: ondergelopen kelders en huizen, lekkages, verstopte leidingen, stremming van wegen door ondergelopen tunnels en rioolwater op straat. In de strijd tegen overlast nemen steeds meer gemeenten maatregelen.

 

Een groeiend aantal gemeenten eist dat huiseigenaren zelf maatregelen nemen om overlast van het toenemend aantal hoosbuien tegen te gaan. Al diverse gemeenten in Nederland hebben een aparte verordening, waarin de verplichting is opgenomen om de regenpijp af te koppelen van de riolering. Sommige gemeenten proberen inwoners en bedrijven door middel van subsidies te bewegen om groene daken aan te leggen of de regenpijp af te koppelen van het riool.

Maak ook uw (bedrijfs)tuin Waterklaar

Wanneer burgers en bedrijven hun privéterreinen afkoppelen en het regenwater op het eigen perceel infiltreren of hergebruiken verkleint dit de kans op wateroverlast. Klimaatverandering zorgt nu al voor zwaardere neerslag en langere perioden van droogte. Door tuinen ‘waterklaar’ te maken kunnen inwoners en bedrijven bijdragen om de effecten hiervan te verminderen. Door regenwater af te koppelen wordt daarnaast ook verdroging tegengegaan, de waterkwaliteit verbetert en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater vergroot.

Jonkers hoveniers is partner van Waterklaar

Uw (bedrijfs)tuin waterklaar maken, kan op heel veel verschillende manieren. Met wat voorbereiding kunt u het zelf doen. Heeft u een tuin op een natte bodem of op een bodem die slecht water doorlaat, zoals klei of veen? Dan zakt het opgevangen water niet zo makkelijk weg. Bereken ook hoeveel water u op zult moeten vangen tijdens een hevige hoosbui.

 

Jonkers hoveniers is partner van Waterklaar. Samen geven wij tips en informatie over maatregelen die u zelf kunt nemen om de wateroverlast in uw eigen omgeving te verminderen. Lees hier alvast wat tips om uw tuin waterklaar te maken.

Subsidie gemeente Beesel

Gemeente Beesel is de eerste gemeente in Noord-Limburg die samen met Waterschap Peel en Maasvallei extra subsidie beschikbaar stelt voor inwoners die hun regenwater afkoppelen van het riool. Inwoners die meedoen krijgen voor het afkoppelen van een normaal woonhuis 10 euro per vierkante meter van de gemeente en het waterschap samen.

Meer informatie >

Subsidie gemeente Peel en Maas

Waterschap Peel en Maasvallei wil samen met gemeenten het afkoppelen van particuliere

terreinen stimuleren en stelt hiervoor 2 miljoen euro beschikbaar. De stimuleringsregeling is een financiële aanvulling op de publiekscampagne ‘Waterklaar’, die de gezamenlijke overheden in Noord- en Midden-Limburg in 2014 startten. De regeling biedt voor iedereen een subsidiebedrag per afgekoppelde m2. De burger en zijn beleving van de directe leefomgeving staan centraal in deze regeling.

Meer informatie >

Subsidie gemeente Venray

Ook bewoners van de gemeente Venray kunnen subsidie aanvragen voor het afkoppelen van hun regenpijpen. De subsidie bedraagt 4 euro per m2 dak. Bovendien betalen bewoners die alles afkoppelen minder rioolheffing.

Meer informatie >

Subsidie gemeente Venlo

De gemeente Venlo stelt samen met het Waterschap geld beschikbaar om het afkoppelen van regenwater van het riool te stimuleren. Inwoners van Venlo komen in aanmerking voor een subsidie van zeven euro per vierkante meter. Regenwater afkoppelen kan bijvoorbeeld door de regenbuizen van de woning door te zagen en het regenwater in een verlaging in de tuin te laten wegzakken. Daarmee wordt bijgedragen aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval.

Meer informatie >

Heeft u vragen over het waterklaar maken van uw tuin?

Neem dan contact op met Jonkers hoveniers.

 

Op de website van Waterklaar leest u meer informatie over de voordelen van afkoppelen.

 

Foto: natuurlijkezaken.nl

Bekijk ook onderstaande pagina's 

waterklare tuin

Maak uw tuin waterklaar

giel van eck

Aangenaam: Giel van Eck

waterklaar

Waterklaar