Klant volledig ontzorgd dankzij integrale aanpak terreinrenovatie

Klant volledig ontzorgd dankzij integrale aanpak terreinrenovatie  

Aan de Drie Decembersingel in Blerick ligt het hoofdkantoor van de Zorggroep. Toen de Zorggroep dit pand aankocht, was het buitenterrein toe aan een grondige renovatie. Het afwateringssysteem functioneerde niet meer en de Zorggroep had meer parkeergelegenheid nodig voor personeel en bezoekers. Daarbij moesten de parkeerplaatsen omgeven worden door groen. Jonkers kreeg de opdracht en samen met Joop Goossens Civiele Techniek vlogen zij deze renovatie integraal aan.

Bij aankoop van het pand had Quant Architectuur reeds een ruwe schets gemaakt voor de herinrichting van de buitenruimte. Deze schets diende als basis voor het gedetailleerde uitvoeringsontwerp dat Bas Janssen vervolgens uitwerkte. Eerst bracht Jonkers de bestaande knelpunten, de mogelijke oplossingen en de kosten in kaart. “We hebben het terrein grondig onderzocht en de aanleiding achterhaald waarom de parkeerplaatsen bij hevige regenval geregeld onder water stonden”, vertelt Bas. “Ook hebben we proefsleuven gemaakt om te zien wat de bodemopbouw binnen het projectgebied was.”

 

Het mooie aan dit project was dat Jonkers samen met Joop Goossens de klant volledig kon ontzorgen. “Alle nodige werkzaamheden hebben we uitgevoerd; van riolering en beplanting tot bestrating. Als ook de verlichting, automatische beregening en het groenonderhoud”, vertelt projectleider Bas Janssen van Jonkers. “Alle bomen op het terrein zijn gesnoeid, we hebben nieuwe brievenbussen en vlaggenmasten geplaatst. Ook zijn er door derden laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst. Het was een veelzijdig en leuk project.”

Schetsontwerp Quant Architectuur

Schetsontwerp Quant Architectuur

Gefaseerde integrale aanpak

"We wilden het aantal parkeerplaatsen optimaliseren, maar ook de groene uitstraling behouden", vertelt Projectleider Vastgoed Luc van Doorn van de Zorggroep. "Jonkers en Goossens hebben zowel de civieltechnische als de cultuurtechnische werkzaamheden voor ons uitgevoerd. De gehele renovatie vond gefaseerd plaats zodat er gedurende de werkzaamheden zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar bleven. Ze hebben zo goed als mogelijk rekening gehouden met onze wensen."

 

Joop Goossens Civiele Techniek verwijderde de waterpartijen, de dikke fundering van de oude vijver en de oude bestrating. Vervolgens egaliseerden zij het terrein en deden de (her)bestrating. “Bij dit project hebben we met een gesloten grondbalans gewerkt”, zegt Bas. “De aanwezige gele zand hebben we volledig hergebruikt. Datzelfde geldt voor de materialen rondom het pand.”

Integrale renovatie terrein Zorggroep

Integrale renovatie terrein Zorggroep

Integrale renovatie terrein Zorggroep

Weelderige beplanting en strakke bestrating

De entree van het terrein is vrij strak en stenig. “Door te kiezen voor weelderige beplanting hebben we het terrein toch een natuurlijk karakter weten te geven”, zegt Bas. “Aan de voorzijde van het pand staat een mix van vaste planten en siergrassen. Deze zorgen afwisselend het hele jaar voor bloei. En die afwisseling in planten zorgt elk seizoen weer voor een andere beleving in bloei en bladtextuur.”

Grasbetontegels bij parkerplaatsen De Zorggroep

Renovatie terrein De Zorggroep

Renovatie terrein De Zorggroep

Op het terrein zijn ook een aantal Zwepenbomen geplaatst. Deze toekomstbestendige bomen kunnen goed tegen hitte. Ook blijven ze mooi compact. Zodra ze iets groter zijn gegroeid, werpen ze genoeg schaduw over de auto’s om koel te blijven tijdens hete zomerdagen. Ook de parkeerplaatsen zijn halfgroen dankzij de toepassing van grasbetontegels. Door deze tegels kan het regenwater goed de grond in trekken. Is er toch overtollig regenwater, dan loopt dat de naastgelegen borders in.

Wil je meer informatie over dit project? 

Neem dan contact op met:

Bas

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Bloemenweiden

Bloemenweide

Onderhoudsarme tuin

Onderhoudsarme tuin

Bedrijfstuin met bloemenweide

Sylvan legt bloemenweide aan