Nieuw: Quickscan flora en fauna

Nieuw: Quickscan Wet natuurbescherming 

Binnen de Nederlandse wet is er veel aandacht voor de bescherming van flora en fauna. Daarom ben je voor aanvang van sommige ruimtelijke werkzaamheden volgens de Wet natuurbescherming verplicht om eerst ecologisch onderzoek te doen naar aanwezige flora en fauna. Denk aan ruimtelijke ingrepen zoals het slopen en/of renoveren van gebouwen. En bij het kappen van bossen of werkzaamheden langs spoorwegen.

Quickscan door onze ecoloog

Onze ecoloog voert de Quickscan Wet natuurbescherming uit voor bedrijven, waterschappen, gemeenten, overheidsinstanties en particulieren met ecologische vraagstukken, zoals bij een bestemmingsplanwijziging. De Quickscan is een eerste onderzoek waarmee we in kaart brengen of de geplande werkzaamheden een verstorend effect hebben op de aanwezige, beschermde flora en fauna.

Soms blijkt uit de Quickscan dat vervolgstappen nodig zijn. Dit kan een nader onderzoek zijn, bijvoorbeeld naar de functie van de te renoveren of de te slopen gebouwen voor bijvoorbeeld de huismus, gierzwaluw en/of vleermuizen. Indien vervolgstappen nodig zijn, lichten wij jou hierover in tijdens het Quickscan-onderzoek, zodat we tijdig een vervolgaanpak kunnen bespreken. Ook deze vervolgaanpak kan onze ecoloog voor jou uitvoeren en jou zodoende volledig ontzorgen.

Quickscan

Quickscan

Quickscan

Quickscan

Quickscan

Quickscan

Quickscan

Quickscan

Mitigatie en compensatie

Blijken er tijdens het aanvullend onderzoek beschermde dier- en/of plantensoorten aanwezig te zijn, dan moeten er mitigerende/compenserende maatregelen plaatsvinden. Mitigerende maatregelen zorgen ervoor dat de beschermde diersoorten tijdens de werkzaamheden weinig tot geen last ondervinden. Compenserende maatregelen vinden plaats als de voortplantings- en/of vaste rustplaatsen permanent aangetast worden door de werkzaamheden. Onze ecoloog adviseert jou bij het vinden van de benodigde maatregelen.

Ontheffing en begeleiding

Blijkt uit de Quickscan en de te nemen maatregelen dat je hiermee de negatieve effecten niet helemaal voorkomt? Dan vragen wij een ontheffing of vergunning Wet natuurbescherming voor jou aan.

 

Vraag hier jouw Quickscan aan!

Wil je advies bij andere ecologische vraagstukken? 

Vraag nu vrijblijvend een gesprek aan met:

Jos

Bekijk ook eens onderstaande pagina's: 

Ecologisch advies

Ecologisch advies

RANOX Natuuraannemer

RANOX Natuuraannemer

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen