Bijzonder onderhoud op het RRP terrein in Venlo

Bijzonder onderhoud op het RRP terrein in Venlo 

De hoveniers van Jonkers onderhouden sinds 2019 het terrein van de Rotterdamse-Rijn Pijpleiding (RRP) in Venlo. Het terrein is omvangrijk en bestaat uit gazon, bestrating, dijken en afrastering. De hoveniers van Jonkers voeren circa negen keer per jaar onderhoudswerkzaamheden uit om ervoor te zorgen dat het terrein er het gehele jaar netjes bijligt.

Wat dit project zo bijzonder maakt is onder meer de oppervlakte van circa 10 hectare. “Het terrein is zeer uitgestrekt en kenmerkt zich door hoge en steile taluds”, vertelt Bart Jonkers. “Ook gelden er bij deze opdrachtgever heel andere veiligheidsregels dan op andere onderhoudsadressen gebruikelijk is. Via het terrein wordt ruwe olie van Rotterdam naar het Ruhrgebied getransporteerd. Er staan enorme olietanks, diverse installaties en apparatuur. De veiligheidsvoorschriften op het terrein zijn daardoor zeer streng.”

Gras maaien RRP

Gras maaien RRP

Gras maaien RRP

tuinonderhoud hof van egmond venlo

“Wij streven naar een hoge kwaliteit van onderhoud”, vertelt Bart Jonkers. “De grootste uitdaging is de schrale en droogte-gevoelige ondergrond, waardoor we met name wat betreft de vitaliteit van het gazon tegen enkele beperkingen aanlopen. Het terrein heeft geen automatische beregening en is helaas te groot voor mobiele beregening met waterwagens, dat is te kostbaar."

Bodemleven optimaliseren

"Onze oplossing voor de schrale en droge grond is het bodemleven optimaliseren met uitgekiende organische bemesting. Zo kunnen de plantenwortels zoveel mogelijk rendement halen uit het regenwater dat gedurende het seizoen valt”, vertelt Bart Jonkers. "Om te kunnen bepalen wat de grond precies nodig heeft, hebben we eerst grondmonsters gestoken. Vervolgens hebben we deze grondmonsters geananlyseerd en een bemestingsadvies opgesteld waarbij naast voedingsmiddelen zoals Stikstof, Fosfaat, Kali en spore-elementen óók organische stof aan de grond is toegevoegd in de vorm van compost. Toevoeging van organische stof zorgt ervoor dat het vochtvasthoudendvermogen van de grond verbeterd."

 

Bacteriën en schimmels helpen de wortels van planten, waaronder ook gras, met het opnemen van water en voedingsstoffen. Door de omstandigheden in de grond voor deze organismen te verbeteren, kunnen die zich meer ontwikkelen en kunnen de wortels van de planten meer opnemen uit de voorraad vocht en voeding in de grond.

Gras maaien RRP

Schoffelen RRP

Schoffelen RRP

Schoffelen RRP

“Zowel voor als tijdens het werk denkt Jonkers mee om ons terrein in perfecte conditie te houden”, vertelt John de Groot, projectengineer van de RRP. “Wij stellen dit zeer op prijs. Jonkers komt met een goed pro actief onderhoudsplan voor ons terrein. Hierdoor zijn voor ons de werkzaamheden en kosten duidelijk zichtbaar en beheersbaar. Deze aanpak door Jonkers stelt ons zeer tevreden."

De overige onderhoudswerkzaamheden op het terrein bestaan uit het maaien van de dijken, we bestrijden het onkruid op de verhardingen, we knippen de graskanten, we onderhouden de beplanting in de borders en we houden de afrastering vrij van begroeiing. Dit laatste is belangrijk voor de elektronische detectie.

Wil je meer informatie over  
tuinonderhoud door Jonkers bij bedrijven? 

Neem dan contact op met

Bart Jonkers

Bekijk ook eens deze pagina's: 

Tuinonderhoud

Tuinonderhoud

Tuinonderhoud in mei

Tuinonderhoud in mei

Onderhoudscontract

Contract onderhoud