Een goede bodem is het halve werk

Een goede bodem  
is het halve werk 

Het succes van een nieuwe tuin valt of staat met de gezondheid van de bodem waarop deze wordt aangelegd. Een gezonde bodem is van groot belang om de beplanting in je tuin goed te laten groeien en vitaal te houden. Maar wat is dan een goede bodem en waar moet je op letten? Jonkers hoveniers maakt hiervoor onder andere gebruik van de principes van ECOstyle.

ECOstyle omschrijft vijf onderdelen voor een vitale en gezonde bodem. Als men deze op orde heeft, zijn de voorwaarden voor een gezonde bodem optimaal.

Stap 1: structuur

Een ideale structuur van de grond biedt voldoende ruimte…

  • …voor wortels om te kunnen groeien en voedingsstoffen om op te nemen.
  • …om water en lucht door te laten.

De bodem kan bestaan uit bijvoorbeeld zand of klei. Voor verschillende grondtypen zijn verschillende middelen in te zetten ter verbetering van de structuur.

Verdichting van de grond is een veel voorkomend probleem. Dit ontstaat bijvoorbeeld door verkeer of bouwwerkzaamheden, waardoor de grond in elkaar gedrukt wordt en er geen ruimte meer is. Het eenvoudigste en meest effectieve middel is dan om de grond te spitten en wel zo diep dat de verdichte laag doorbroken wordt.

Stap 2: zuurgraad

Een ideale zuurgraad voor de bodem is een pH-waarde tussen 5,5 en 7. Dit kun je meten met een bodemtest. De oorspronkelijke bodem van de tuin kan verzuurd zijn door zure regen of natuurlijke afbraakprocessen in de bodem. Een te zure bodem kan zorgen voor vergiftiging van planten en verlaagt de activiteit van het bodemleven waardoor planten te weinig voedingstoffen krijgen. Kalk is een goed middel om de bodem te ontzuren.

Stap 3: organische stof

De werking van de organische stof is decennia lang onderschat in de hoveniersbranche. Het jaarlijks mulchen met rijpe compost is noodzakelijk om planten vitaal en groeizaam te houden. Organische stof, ofwel humus, vormt namelijk de voeding voor het bodemleven. Organisch stof in de bodem houdt vocht vast en maakt de bodem luchtig. Een bodem met een hoog gehalte organisch stof is dus minder gevoelig voor droogte. Daarnaast komen voedingsstoffen uit organisch stof langzaam vrij waardoor planten langer gebruik kunnen maken van deze voeding.

 

Het organische stof gehalte kun je checken door een schep met grond in een emmer water te zetten en goed te mengen. De organische bestanddelen van de grond komen boven drijven. Een meer nauwkeurige meting is een bodemanalyse via een gespecialiseerd laboratorium.

Stap 4: bodemleven

Een bodem vol leven is een gezonde bodem. Het bodemleven bestaat uit alle organismen in de bodem zoals insecten, bacteriën en schimmels (mycorrhizae). Het beschermt plantenwortels tegen ziekten en helpt planten met de opname van voeding uit de bodem. Daarnaast zorgt het bodemleven voor een goede bodemstructuur.

 

Het is raadzaam om de grond te enten met meststoffen die goede schimmels en bacteriën bevatten. Deze verbeteren de opnamecapaciteit van voedingsstoffen en vocht door de plantenwortels. Een andere mogelijkheid is het uitzetten van wormen. Wormen maken de grond luchtiger en transporteren organisch materiaal naar diepere grondlagen. Of er voldoende bodemleven in de grond zit kun je alleen checken door een laboratoriumanalyse.

Stap 5: voeding

De laatste stap om planten vitaal te houden is het toevoegen van voedingsstoffen. Doe dit alleen met biologisch-organisch materiaal. Kunstmest is gebaseerd op zouten en die hebben een negatieve invloed op het bodemleven. Voeding die de beplanting nodig heeft, zijn:

  • stikstof
  • fosfaat
  • kalium
  • magnesium
  • en andere sporenelementen

Voor de meeste situaties is een algemene bemesting met een mengsel van deze voedingsstoffen voldoende. In specifieke situaties kan op basis van een goede analyse gekozen worden om bepaalde elementen extra te geven om zo de voedingstoestand van de bodem te optimaliseren.

 

Als je deze vijf elementen goed voor elkaar hebt, zal het zelden nodig zijn de grond te vervangen met goede teelaarde. Heb je een specifiek probleem met de grond of de groei van je planten? Of wil je graag je bodem laten controleren? Neem dan contact op met Bart Jonkers.

Planten snoeien en bemesten

ECOstyle

ECOstyle

Vitale dakbegroeiing

Daktuintip voor vitale dakbegroeiing