Abdij Lilbosch; één met de natuur

Het leven op Abdij Lilbosch is één met de natuur 

De monniken van Abdij Lilbosch in Echt leven al vele eeuwen van de opbrengst van hun eigen arbeid. Zij kiezen bewust voor landbouw en veeteelt. Het landbouwbedrijf bestaat hoofdzakelijk uit akkerbouw met daarnaast enkele neventakken, waaronder een varkenshouderij. Op de daken van één van de varkensstallen en op dat van de hooischuur heeft Jonkers daktuinen begin dit jaar beplanting aangebracht. Deze groene daken dragen bij aan een zo duurzaam en natuurlijk mogelijke leefomgeving voor zowel de varkens als de monniken van Abdij Lilbosch.

“Wij geloven dat een omgeving met een grote diversiteit aan flora en fauna een positieve werking heeft op het welzijn van alles dat leeft in en rond onze gemeenschap. Elk organisme dat hier leeft wordt er rijker, sterker en gezonder van. In onze varkenshouderij geldt dat ook voor onze varkens”, vertelt broeder Malachias. “Als je met een dier meewerkt en goede, bij de aard van het dier passende zorg biedt, word je beloond met een goede vleessmaak. Deze scheppingsgedachte ligt aan de basis van de varkenshouderij van de abdij, en is door de abdij ondergebracht bij Livar. We hebben onze normen en waarden inzake dierhouderij en onze naam aan Livar verbonden, zo ontstond het Limburgs kloostervarken”, vertelt broeder Malachias.

“Onze Abdij en Livar hebben in goed overleg de juiste balans gevonden tussen respect voor dier en milieu, hoogwaardig varkensvlees met een unieke smaak, de menselijke maat en economisch rendement.”, zegt broeder Malachias. “Mede omdat de samenwerking vanuit Livar steeds zeer zorgvuldig en respectvol is opgepakt, is de abdij vanaf 2007 aandeelhouder van Livar geworden.”

Abdij Lilbosch

Abdij Lilbosch

Abdij Lilbosch

Abdij Lilbosch

Aandacht voor dier en natuur

Abdij Lilbosch is meer en meer de proefboerderij van Livar: “Wij doen onderzoek op het gebied van dierenwelzijn, smaak, milieu en geuroverlast. Dit stemmen wij zo volledig mogelijk af en proberen we zo goed mogelijk te beheersen. Verdeeld over het terrein hebben we diverse kleine proefopstellingen ingericht zodat we verschillende omstandigheden kunnen meten. Wat wij bijvoorbeeld belangrijk vinden is dat onze varkens naar buiten kunnen, maar dat de stankoverlast minimaal is.”

Groene varkensstal

Vorig jaar is de varkensstal opnieuw opgebouwd. De vorige varkensstal werd in het voorjaar van 2016 door een brand geheel verwoest. Op deze varkensstal heeft Jonkers daktuinen in maart een extensieve dakbegroeiing aangelegd. Op de hooischuur werd een natuurdak aangebracht met inheemse kruiden en grassen. De monniken kozen voor deze groene daken vanwege drie doelstellingen:

1. zij onderzoeken of het groene dak een deel van de geur kan absorberen,

2. het groene dak heeft een isolerende functie in zomer en winter, en

3. dankzij de dakbegroeiing neemt de biodiversiteit in de omgeving toe.

“Alle proeven die wij uitvoeren, doen wij op basis van vermoedens en intuïtie”, vertelt broeder Malachias. “We kijken wat de effecten zijn en of onze vermoedens bevestigd worden.”

Abdij Lilbosch

Abdij Lilbosch

Abdij Lilbosch

Abdij Lilbosch

Beide daken zijn hellend. Die op de varkensstal met 21° en die op de hooischuur met 15°. “Voor veel bedrijven was dit een te grote uitdaging”, vertelt broeder Malachias. “Jonkers daktuinen heeft ervaring met dit soort hellende daken en nam de opdracht aan. Het team kwam heel betrokken en deskundig op ons over, en zij hebben het werk keurig uitgevoerd.” Naast de aanleg van de daken zal Jonkers daktuinen ook het onderhoud uitvoeren: 2 x per jaar wordt het onkruid gewied, worden de groene daken bemest en worden eventuele kale plekken bijgeplant.

Eén met de schepping en de Schepper

De monniken van Abdij Lilbosch leven goeddeels zelfvoorzienend. Zij bebouwen hun akkers, houden kloostervarkens, kippen en bijen en telen groente en fruit. “We streven een ideëel en spiritueel doel na: een zo mooi, bont en gezond mogelijke omgeving creëren als venster op de rijkdom van de Schepper. Dat proberen wij op Abdij Lilbosch te realiseren. Groene daken dragen daar aan bij, hoe precies... dat zal de komende jaren blijken.”

 

Vanaf de weg langs Abdij Lilbosch en vanuit de abdijwinkel heeft men vrij uitzicht op een gedeelte van de varkens in hun buitenverblijf en ziet men ook de varkensstallen liggen.

Wil je meer informatie over bovenstaand project?  

Bas Janssen

Neem contact op met Bas Janssen

Bekijk ook eens onderstaande pagina's: 

groene daken

Voordelen van groene daken

Groen-blauwe daken

Groen-blauwe daken zijn gezond

groen-blauw dak

Groen-blauwe dak