Groen-blauwe daken voor een groenere en gezondere leefomgeving!

Groen-blauwe daken voor een groenere en gezondere leefomgeving 

We worstelen met milieuthema’s zoals klimaatverandering, opwarming van steden, wateroverlast bij hevige regenval en grote hoeveelheden CO2 en fijnstof in de lucht. Het vergroten van het aandeel ‘groen’ in onze directe leefomgeving kan een positieve bijdrage leveren bij het aanpakken van deze problematiek. Bovendien creëren we meer ruimte voor het verwerken van overtollig regenwater, wordt de lucht gezuiverd door de aanwezigheid van beplanting en daalt de temperatuur in de bebouwde omgeving. Dus hoe meer ‘groen’ om ons heen, hoe beter dat is voor onze gezondheid. Met de realisatie van een groendak of een groen-blauw dak kan de eerste stap in de goede richting gezet worden!

Steeds vaker zorgt hevige regenval voor problemen in stedelijke gebieden met overstromingen door te zware belasting van het rioleringssysteem als gevolg. Gemiddeld 75 procent van de regenval in stedelijke gebieden wordt afgevoerd naar het riool. Andere mogelijkheden om overtollig regenwater te verwerken, zoals waterberging in een wadi of in ondergrondse infiltratieboxen is in steden vaak niet altijd mogelijk vanwege het ruimtegebrek. 40 tot 50 Procent van het oppervlak in stedelijke gebieden bestaat uit daken Mede daarom kunnen groen-blauwe daken een grote rol spelen in het toekomstig watermanagement.

Waterberging met een groen-blauw-dak

Begroeide daken met extra waterbergingscapaciteit kunnen de gevolgen van hevige buien verminderen. Deze ‘groen-blauwe’ daken kunnen regenwater tijdelijk of permanent vasthouden. Regenwater wordt vertraagd afgevoerd en/of wordt geabsorbeerd door het substraat en beplanting. Een groot gedeelte wordt teruggegeven aan de atmosfeer door verdamping, ook wel retentie genoemd. Het overige deel wordt (tijdelijk) op het dak geborgen. De opslagcapaciteit van een groen-blauwdak is afhankelijk van diverse factoren, zoals het draagvermogen van de dakconstructie, het type retentiedaksysteem, de dikte van het substraat, en de eisen die in de ‘waterparagraaf’ van het bestemmingplan aan de verwerken van regenwater gesteld worden. Jonkers daktuinen werkt met twee retentiedaksystemen van Optigrün.

Het grote voordeel van een groen-blauw dak

Het voordeel van deze retentiedaksystemen is dat het overvloedige regenwater niet meteen afgevoerd worden en daardoor het rioleringsysteem niet belasten tijdens of direct na een hevige piekbui. Het regenwater wordt tijdelijk op het dak gebufferd of geborgen en komt ten goede aan de beplanting op het dak of aan de vegetatie in de omgeving. Hiermee is een groen-blauw dak een ideale oplossing om wateroverlast in stedelijke gebieden terug te dringen.

Subsidie voor groene daken

Voor inwoners van de gemeente Weert is sinds kort een groene daken kaart beschikbaar voor het aanvragen van subsidie. Deze subsidie is speciaal voor het aanleggen van een groendak of gevelbegroeiing. Groene daken gaan minstens twee maal langer mee dan een gewoon dak. Ook dragen begroende daken sterk bij in energiebesparing. Met een groen dak is het in de zomer tussen de 3 en 6 graden koeler en in de winter 2 à 3 graden warmer vanwege de isolerende werking van het vegetatiedek. Er is dus minder energie nodig om te verwarmen c.q. te verkoelen. Wethouder Geert Gabriëls: “Groene daken zijn een goed voorbeeld van hoe Weertenaren zelf hun woning of woonomgeving duurzamer kunnen maken. Ik roep iedereen op te kijken op welke manier de woning kan bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit.” Benieuwd oe de groene daken kaart in zijn werk gaat? Lees hier meer over de groene daken kaart.

Wilt u meer weten over een groen-blauw dak? 

Bas Janssen

Neem contact op met Bas Janssen

Bekijk ook eens onderstaande pagina's 

groen blauw dak Landgraaf

Groen-blauw dak Landgraaf

groen blauw dak

Groen-blauw dak

retentiedaken

Voordelen van groene daken