Aangenaam: Arthur

Aangenaam: Arthur - Specialist Heem en GreentoColour® 

Het bevorderen van biodiversiteit staat bij Jonkers hoveniers hoog in het vaandel. Om dit ideaal te kunnen nastreven, investeren we in specialisatie van onze hoveniers. Een van onze gespecialiseerde hoveniers is Arthur. Zijn kennis en interesse voor wisselwerkingen in de natuur komen goed van pas bij zijn werk.

Arthur is in dienst bij Jonkers hoveniers sinds 2007. Hij werkt voornamelijk met Heem (bloemenweiden) en GreentoColour® (vaste planten). Beide concepten dragen bij aan de bevordering van biodiversiteit. De gevarieerde beplanting trekt veel beestjes aan. Bij GreentoColour® vinden dieren voornamelijk voeding, Heem-vegetatie biedt beestjes ook mogelijkheden om zich voort te planten.

Pareltjes in het groen

"Heem bestaat uit gras- en kruidensoorten. Veel dieren vinden in Heem een uitvalsbasis", vertelt Arthur. "Rupsen van vlinders leven bijvoorbeeld van grassoorten. En sommige soorten vlinders leven alleen van één specifieke plantsoort die in de Heem-vegetatie voorkomt. De Sint Jacobsvlinder leeft bijvoorbeeld op Sint Jacobskruid, de Sint Jansvlinder op rolklaver en de Koninginnepage leeft op wilde peen en venkel. Dit soort planten zijn voor mij de pareltjes in het groen."

Biologische bestrijding met Heem

Ook wat biologische bestrijding betreft valt er met Heem nog veel te winnen, vindt Arthur: "Steeds meer bestrijdingsmiddelen zijn verboden, dus is het belangrijk om terug te grijpen naar de basis. Heem kan in agrarische gebieden een uitkomst bieden om plaagbeesten zoals bladluis in toom te houden. Larven van zweefvliegen eten bladluis. En zweefvliegen komen op hun beurt weer veel voor in Heem-beplanting."

Spontane opkomst van zeldzame soorten

Werken met Heem is alsof je speelt met de natuur, zonder chemische middelen. "De natuur kun je niet voorspellen, wel bijsturen. Bij Heem kan ieder jaar weer een andere soort plant tot explosie komen. Om ervoor te zorgen dat andere soorten ook een kans krijgen, maaien we dominante soorten weg. Dit doen we net zolang totdat de juiste verhouding van soorten is ontstaan", legt Arthur uit. "Een mooi voorbeeld hiervan is een project in Boxtel. Hier heeft het drie jaar geduurd voordat de bloemenweide zich in de goede richting ontwikkelde. Nu is er zelfs een orchidee in deze bloemenweide teruggevonden. Dit is een zeldzame soort die door de ontwikkelde omstandigheden hier een geschikte leefomgeving heeft gevonden. Dat is voor ons de kers op de taart."