Verduurzaam de stad met een groen dak!

Verduurzaam de stad met een groen dak! 

Platte daken in Nederland bieden een groot oppervlak aan onbenutte ruimte. Deze ruimte kan ingezet worden om de stedelijke omgeving te verduurzamen en natuurwaarden terug te brengen. Dit biedt voordelen in het kader van klimaatadaptatie, gezondheid en energietransitie. Het bevordert niet alleen het leefklimaat voor de mens, ook diverse flora en fauna doen er hun voordeel mee. Ontdek de feiten!

Feitelijke voordelen

Het afgelopen jaar bracht Green Deal Groene Daken (GDGD) in kaart wat de feitelijke voordelen zijn van een groen dak. Vanuit dertig wetenschappelijke bronnen zijn alle feiten op een rijtje gezet. Behalve economische voordelen, bieden groene daken veel duurzame voordelen voor onze leefomgeving:

  • Energieverbruik: een groen dak zorgt voor een goede isolatie van een gebouw waardoor het gebouw koeler blijft en het energieverbruik daalt.
  • Water: een groen dak zorgt voor waterberging en waterretentie. Zo wordt het riool ontlast tijdens piekbuien. Hemelwater kan zo gecontroleerd verdampen of in de bodem infiltreren.
  • Luchtkwaliteit: een groen dak heeft een zuiverende werking op de lucht ten aanzien van fijnstof en CO2.
  • Leefklimaat: een groen dak heeft een verkoelende werking op de omgeving en een positieve werking op gezondheid, geluidsopname en welzijn van de omgeving.

Bekijk hier de facts & values van groenblauwe daken: 

Ecosysteem op het dak

Alle groene daken hebben bovengenoemde voordelen. Een natuurlijk ingericht dak met inheemse kruiden, een natuurdak, heeft nog meer voordelen. Het bevordert de biodiversiteit in de omgeving. Een kaal, grijs dak kan worden omgevormd tot een ecosysteem waar vogels en insecten voeding en beschutting vinden. Zo vertelt onze ecoloog Dennis van Hooren: “Veel daken kunnen worden ingericht als kruidenrijk grasland. De toepassing van natuurlijke inheemse kruidenvegetaties op daken biedt een geschikte leefomgeving voor vogels en insecten, ook in de winter. Kruidenzadenmengsels worden zo gekozen dat er soorten zijn die vroeg bloeien in het voorjaar tot laat in het najaar. Het bloeiseizoen wordt hiermee breed getrokken zodat diverse fauna hier optimaal van profiteren. Met name insecten zijn afhankelijk van voldoende bloeiende kruiden als voedingsbron. Met de plaatsing van een insectenhotel en drinkbakken en nestgelegenheden voor vogels, is het natuurdak helemaal compleet.”

Natuurdak KIA Landgraaf

Natuurdak KIA Landgraaf

Natuurdak KIA Landgraaf

Natuurdak KIA Landgraaf

Stationskwartier Weert

Dakpark

Dakpark

Sedumdak stadhouder Roermond

Wil je meer weten over een groen dak? 

Neem dan contact op met:

Bas

Bekijk ook onderstaande pagina's: 

Solargroendak

Solargroendak

Sedumdak

Sedumdak

Groen-blauw dak

Groen-blauw dak